Tips redaksjonen
06.07.2009

Ny infotainment-løsning for maritim sektor

Internett-baserte tv- og kommunikasjonsløsninger er på full fart inn i skip og rigger. Hittil i år har Lysaker-bedriften SnapTV levert slike løsninger til rundt 20 skip og rigger. 
Ytterligere 35 fartøy har bestilt for leveranse i år og neste år. – Vi har fått et gjennombrudd for vår løsning og opplever en eksplosiv etterspørselsvekst, sier daglig leder og gründer Pål Hoff i SnapTV.
  
Selskapet leverer et digitalt, IP-basert multimediesystem som kombinerer underholdning og nytteinformasjon, spesielt tilpasset det maritime markedet. Systemet er tilpasset høyoppløselig HDTV som gir sylskarp bildeoverføring. Det kan koples opp mot videoovervåking om bord i fartøy.

Tunge partnere
– Vi leverer gjennom systemintegrasjonspartnere som til Ulstein Elektro, Schlumberger, franskitalienske Saipem og Baze Technology, sier Hoff.
  
Blant fartøy som i dag er utstyrt med SnapTVs løsning, er tre Dolphin-rigger, tre rigger fra Saipem, en rekke båter i Nordsjøen, samt enkelte større anlegg på land.  

Kostnadseffektivt
– Det er flere grunner til at skip og rigger går for denne løsningen nå, forklarer Hoff. 
– IP-baserte systemer er enklere å installere, krever liten plass, er mer driftssikre, krever mindre vedlikehold og er enklere å administrere enn tilsvarende analoge løsninger. De er også rimeligere, noe som betyr mye i dagens økonomiske situasjon, sier Hoff. 
  
Systemet kobles direkte til fartøyets datanett. Dermed er det ikke behov for å legge separate kabler.
  
– Det er svært kostnadseffektivt, samtidig som løsningen kan overvåkes automatisk og vedlikeholdes fra land, sier Hoff. 

Nytte og glede
Hoff forteller at dagens redere ser komfort og høy boligstandard som et viktig element i personalforvaltning og rekruttering.
  
– Vår løsning kombinerer ”crew welfare”-aspektet ved en avansert TV-løsning med nytteverdien av effektiv kommunikasjon til mannskapet, sier han.
  
Rederi og fartøyledelse kan bruke systemet for beskjeder og informasjon til ansatte og passasjerer, som sikkerhetsvideoer, menyer fra messa, rutetider for helikopter samt til å lage og distribuere rederiets egne infokanaler.
  
I tillegg til marin sektor selger selskapet også lignende løsninger til hoteller, sykehus og bredbåndsoperatører.

Trosser krisetider
SnapTV trosser krisetidene og opplever sterkt vekst i en periode da de fleste sliter med synkende omsetning og svakere resultat.
  
– Vi har så vidt begynt å skrape overflaten av dette markedet, sier Hoff som forteller at selskapets omsetning økte fra 3,3 millioner i 2007 til rundt 6 millioner i 2008.

Han forventer en omsetning i år på rundt 17 millioner kroner – eller en femdobling fra 2007.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1