Tips redaksjonen
06.07.2009

Ny metode kontrollerer at øreproppene beskytter

På arbeidsmiljømessen Expoprotection 2008 i Paris i november ble det presentert en helt ny metode for å kontrollere at en ørepropp virkelig gir korrekt beskyttelse for brukeren.
Metoden kalles VeriPRO og lanseres av Howard Leight by Sperian. Kontrollen kan gjennomføres med alle typer ørepropper uansett fabrikat.

Man føler seg trygg straks øreproppene er satt inn: ”Nå er hørselen min beskyttet.” Men hvor mange risikerer hørselsskader som følge av at de ikke bruker øreproppene riktig? Her finner vi sannsynligvis store mørketall.
  
Arbeidsgiverens ansvar for arbeidsmiljøet er vidtrekkende. Det er ikke tilstrekkelig bare å skaffe til veie ørepropper for medarbeidere som jobber i støyende omgivelser. Hørselsvernet må også brukes riktig.


Enkelt å se om øreproppene beskytter
Med VeriPRO-metoden kan arbeidsledere med ansvar for arbeidsmiljøet forsikre seg om at medarbeiderne virkelig beskytter hørselen med øreproppene. VeriPRO måler den faktiske støydempingen for hver enkelt person.
  
Et dataprogram veileder testpersonen trinn for trinn gjennom forskjellige tester med og uten ørepropper. Etter kontrollen skrives det ut en individuell rapport som angir testpersonens

• PAR-verdi (Personlig dempningsnivå) – beskyttelsen som øreproppen gir

• sikkerhetsnivå – det høyeste lydnivået som denne personen kan utsettes for

• eksponeringsnivå med beskyttelse – beregnet lydnivå med ørepropper

Testpersonenes resultat lagres i programmet og kan analyseres for å se om det er gitt tilstrekkelige instrukser.
  
”Programmet gir direkte melding om hvorvidt øreproppen sitter som den skal, og om den gir nødvendig beskyttelse,” forteller Stefan Vincze, produktspesialist for hørselsvern i Sperian Protection Nordic AB. ”Kanskje viser det seg at personen trenger bedre veiledning i hvordan øreproppen skal settes inn eller trenger å prøve en annen modell for å finne den løsningen som passer best for ham eller henne.”


Årlig kontroll og hurtigtest

VeriPRO, som kan brukes med alle typer ørepropper uansett fabrikat, omfatter to testnivåer. Fullstendig sjekk er en test med fem frekvenser (250, 500, 1000, 2000 og 4000 Hz), som fastsetter PAR-verdien, og som anbefales som en årlig test. Hurtigsjekk er en forenklet test med bare én frekvens (500 Hz) og kan brukes oftere som en rask og enkel kontroll som gir enten bestått eller stryk.
  
Det følger med en instruksjonsvideo som viser hvordan man bruker og setter inn ørepropper av forskjellige modeller. Videoen oppfyller kravet i EG-direktivet 2003/10/EC vedrørende opplæring.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1