Tips redaksjonen
06.07.2009

Veolia Miljø ny hovedoperatør i Autoretur

Stena Metall AS har besluttet å overdra sin avtale med Autoretur AS til Veolia Miljø.
Stena Metall AS har vært en av Autoreturs to hovedoperatører siden selskapet overtok innsamlingsansvaret 1. januar 2007.
  
– Siden Stena Metall ikke har fragmenteringsverk i Norge, vil det være en bedre og mer effektiv modell for innsamlingssystemet for kasserte kjøretøy at Veolia Miljø overtar denne rollen, sier adm. dir. Fredrik Eide Aass i Stena Metall.
  
Veolia Miljø har to fragmenteringsverk i Norge og er også involvert i biloppsamlingsvirksomhet gjennom egne mottak.
  
– Vi er meget godt fornøyd med avtalen og ser frem til å være en del av Autoretur-systemet, sier direktør Trond Lohre i Veolia Miljø Metall AS. Vi vil snarest starte dialog med biloppsamlerne for å inngå nye, langsiktige avtaler. Også Norsk Metallretur og Vartdal Gjenvinning vil være en del av vårt tilbud til biloppsamlerne.
  
Autoretur har nylig via hovedoperatørene tilbudt biloppsamlerne en ny og gunstig langsiktig, økonomisk modell med en garantert minstepris på kr 850,- pr tonn, fri frakt og en deling av stålverdien over kr 1200 kr/tonn. Nye kontrakter skal undertegnes i løpet av juni i år.
  
Autoretur er norske bilimportørers svar på at næringslivet selv har ansvaret for de produktene de sender ut på markedet, i hele produktets levetid, også etter at det er blitt avfall.  
  
Den andre hovedoperatøren til Autoretur er Bilgjenvinning AS, som eies av Hellik Teigen AS og Ragn-Sells AS.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1