Tips redaksjonen
06.07.2009

Stavanger lufthavn, Sola med klimanøytral oppvarming

Stavanger lufthavn har hatt en rivende utvikling de siste årene
Den sterke trafikkveksten har medført store investeringer med oppgradering av banesystemer og oppgradering og utbygging av flyterminalen. I denne fasen har flyplassen hatt stor fokus på miljø i sine utrednings- og beslutningsprosesser.
Målet er mer miljøvennlige løsninger både flyoperativt og i den daglige driften av lufthavnen.

Ny energisentral på Stavanger lufthavn Sola har ført økt bioenergiproduksjon på ca 4 GWh. Flyplassen reduserer dermed sine årlige CO2-utslipp med 2000 tonn, tilsvarende at 650 biler som hver kjører 12 000 km i året blir parkert.
Anlegget vil være i drift allerede fra kommende vinter.
  
I tillegg skal det bygges et nærvarmenett som kan forsyne 55 000 m2 av bygningsmassen til Avinor med miljøvennlig, klimanøytral energi. Flyterminalen, helikopterterminalen og det nye hotellet som er under oppføring, skal forsynes fra den nye energisentralen.

Lokal flis
Miljøvennlige løsninger har vært en viktig forutsetning for Avinor i prosjektet.
  
– Miljø ble vektlagt med hele 35 prosent i vurderingen av hvilke leverandører og type energikilde vi skal benytte i energisentralen.
Flisen vi valgte til oppvarming av flyplassen, vil for eksempel være hentet fra lokale skogsområder i Rogaland, sier Morten Wathne, plan- og utbyggingssjef ved Stavanger lufthavn, Sola.


Sparer 2000 tonn CO2 årlig
 
Actus Rådgivning AS har stått for prosjektstyring, og rådgiverselskapet Sweco har på oppdrag fra Stavanger lufthavn planlagt anlegget.
Anlegget er beregnet å spare miljøet for utslipp av ca. 2000 tonn CO2 i året i forhold til å drive anlegget i dagens energisituasjon med elektriske kjeler.
  
–Vi er derfor trygge på at Avinor har valgt en svært miljøbesparende og kostnadseffektivt anlegg, sier sivilingeniør og gruppeleder i Sweco, Haakon Mandt.
  
Avinor har inngått avtale med Norsk Bioenergi AS for bygging og drift av energisentralen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1