Tips redaksjonen
06.07.2009

Store forventninger til North European Renewable Energy Convention

7. – 8. oktober møtes ledende europeiske bedrifter innenfor fornybar energi på Norges Varemesse.
Målet for NEREC er å skape et årlig forum for industriell utvikling innenfor fornybar energi.

Kongressen blir en unik miks av utstilling, konferanse og sosiale arrangementer, opplyser arrangøren.
Her møtes de viktigste aktørene innenfor fornybar energi.
Representanter fra solenergi, vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, bølgekraft, bioenergi, CCS, biodrivstoff og geotermisk energi vil være til stede. Det blir anledning til å komme i direkte dialog med forskere, leverandører, prosjektledere, investorer og politikere som er engasjert i fornybar energi.


Utvider den geografiske plattformen
Stig Nitter Foss, administrerende direktør i Norges Varemesse, forteller at markedsundersøkelser viser at det errom for å utvikle arrangementet fra i fjor, da konferansen ble arrangert for første gang under navnet Scan Ref.
Fjorårets arrangement var en stor suksess med 1200 delegater fra 30 land og 450 ulike bedrifter. Messen som ble avviklet i tilknytning til konferansen, hadde over 40 utstillere og trakk rundt 2000 besøkende.
  
– De positive tilbakemeldingene fra i fjor har bidratt til beslutningen om å utvide den geografiske plattformen til også å gjelde hele Nord-Europa. Scan Ref har derfor blitt NEREC, forteller Nitter Foss.
  
– Vårt mål er å gi samtlige deltakere mulighet for å lære, handle og vokse som et resultat av å ha deltatt på NEREC, sier han. Dette blir et arrangement i verdensklasse som vil dekke den industrielle, teknologiske, finansielle og politiske plattformen innenfor fornybar energi.
  
– De gode tilbakemeldingene fra så vel utstillere som besøkende i fjor gjør at vi nå jobber med å styrke utstillingen i tilknytning til konferansen ytterligere i forbindelse med høstens arrangement. Dette vil være en god arena for alle aktører innenfor fornybar energi til å presentere sine produkter og tjenester.

Fyldig konferanseprogram
Også i år lover Nitter Foss at det blir et omfattende og tungt konferanseprogram. Rundt 75 talere på toppnivå vil dele sin kunnskap og gi sine visjoner til 1000–1500 forventede delegater.
Seminaret vil gå over to dager der dag 1 vil ha hovedtema ”The road to Copenhagen”, som vil ledes av den velrenommerte Lord Oxburgh fra Storbritannia. Regjeringsrepresentanter fra Norge, Norden, Storbritannia og USA vil også gi sine innspill. ”The road to Copenhagen” er altså starten på den store klimakonferansen i København som skal arrangeres i desember 2009.
  
På dag 2 vil man ta for seg utviklingen innenfor fornybar energi i Nord-Europa fra ulike innfallsvinkler. Samtidig vil det bli et omfattende investorseminar i regi av ABG Sundal Collier og DnB NOR Markets med presentasjoner av 25–30 internasjonale børsnoterte selskaper innenfor fornybar energi.
  
– Vi er stolte av å ha fått med oss så mange gode samarbeidspartnere som vil hjelpe oss med å gi både konferansen og utstillingen den nødvendige tyngden og bidra til at arrangementet blir en enda større suksess enn i fjor, avslutter Nitter Foss. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1