Tips redaksjonen
06.07.2009

Energimerking av bygninger

Energimerking av bygninger er et EU-initiativ, og har som mål å bidra til økt energieffektivitet i bygningsmassen.
I Norge, som i mange andre europeiske land, utgjør energibruken i bygg en stor del av landets totale energibruk, ca. 40 %.
I 2003 ble direktivet vedtatt innført i Norge.
Implementeringen vil skje frem mot 2010, og frem til da pågår det et omfattende arbeid med å utforme både lovverket og den praktiske gjennomføringen av det.
 
Kilde: biobrensel.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1