Tips redaksjonen
03.06.2009

Norge nær gründertoppen

Norske gründere sorterer blant de aller ivrigste entreprenørene i den vestlige verden, viser ny rapport. De bruker også ny teknologi i større grad enn konkurrenter i USA, Tyskland og Storbritannia.
"Gründere på fremmarsj", konkluderte Dagens Næringsliv etter at GEM-rapporten (Global Entrepreneurship Monitor) for 2008 ble presentert hos Innovasjon Norge. 


Nest best på ny teknologi
Norge plasserer seg totalt sett på "femteplass i gründerskap" blant de 18 vestlige landene som deltar i undersøkelsen.
USA topper listen, mens Danmark er nummer 16. GEM måler både antall nyetablerte (under 42 måneder) samt personer med konkrete planer om å etablere virksomhet. Totalt var 8,7 prosent (256 000) av befolkningen mellom 18 og 64 år i gründerfasen i fjor, mot 6,2 prosent (188 000) i 2007.

GEM-rapporten gir positive indikasjoner på så vel motivasjon, tro på egne kunnskaper og tilgang på forretningsideer. 
Dessuten avdekker den en markant økning av nye bedrifter med ambisjoner om vekst. Norge har Europas nest høyeste andel (etter Irland) av tidligfase entreprenørskap "med potensial for 20 arbeidsplasser eller mer". Positivt for Norge er det også at norske nyetablerere i stor grad bruker helt ny teknologi – faktisk i større grad enn for eksempel Finland, USA, Storbritannia og Tyskland.


Topp ti på innovasjon
Aktiviteten blant både kvinnelige og mannlige entreprenører øker, viser rapporten. Økningen er sterkest for menn, hvilket innebærer at kvinneandelen går ned til 30,4 prosent. Norge havner på 9. plass blant de mest utviklede, innovasjonsdrevne landene, etter for eksempel Danmark, USA, Tyskland og Nederland.

Hovedvekten av de som starter ny bedrift er mellom 25 og 44 år. Etableringsiveren avtar med økende alder.
Andre undersøkelser enn GEM viser imidlertid at overlevelsesevne og veksttakt er større hos gründere over 50. 

Tøffere tider
GEM-dataene er samlet inn på et tidspunkt som gjør at den ikke fanger opp alle implikasjoner av krisen. Konsekvenser

- Lavere etterspørsel og lavere aktivitet i markedet gir mindre grunnlag for etableringer, og vil med stor sannsynelighet også øke konkursandelen blant både etablerte og nyetablerte bedrifter. 
-
 Svakere tilgang på kapital vil kunne hemme aktiviteten – ikke minst for potensielle vekstbedrifter - som følge av mer restriktiv holdning hos banker, business angels, venture og andre tilbydere av kapital.
-
Frykt for å feile og opplevelse av at sjansene for å feile har økt I første kvartal 2009 var nivået på nyetableringer 70 prosent lavere enn i 2008, ifølge Brønnøysund-registeret.

Kilde: innovasjonnorge.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1