Tips redaksjonen
03.06.2009

Kvalitetspris til Universitetet i Bergen

5. mai ble Universitetet i Bergen tildelt førstepremien i Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for 2009. Andre- og tredjeprisen ble tildelt henholdsvis Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Gjøvik. Prisene er på totalt 1 million kroner.
– Jeg vil gratulere prisvinnerne for godt utført arbeid. De tre vinnerprosjektene er fremragende eksempler på god kvalitetsutvikling, og jeg håper de kan være god inspirasjon til andre institusjoner til å videreutvikle sine studier, sier statsråd Tora Aasland.

Prisen deles ut for niende gang, og hensikten er å stimulere institusjoner innenfor høyere utdanning til å videreutvikle kvaliteten på sine utdanninger.
Prisen ble delt ut på den årlige konferansen om kvalitet og kvalitetssikring som arrangeres av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).
Det kom i år inn tolv søknader.

Universitetet i Bergen ble tildelt førsteprisen og 500 000 kroner for prosjektet: "Emne BIO300 Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett – ein introduksjon til mastergradsstudia ved Institutt for biologi".

Andrepris og 300 000 kroner gikk til Høgskolen i Buskerud for prosjektet: "Integrert og casebasert undervisningsopplegg i innføringskursene i grunnleggende bedriftsøkonomi og IKT for økonomer".

Høgskolen i Gjøvik fikk tredjeprisen og 200 000 kroner for prosjektet: "Studienemnda – systematisk utvikling av studie- og fagplaner."

– Det gjøres mye godt kvalitetsarbeid ved institusjonene. Det er viktig at dette arbeidet fortsetter og at fagmiljøene, studentene og administrasjonen i enda større grad blir dratt med i fortsettelsen.
Gjennom prisen ønsker vi å stimulere institusjonen til å sette utdanningskvalitet høyere på dagsorden, sier Aasland.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1