Tips redaksjonen
03.06.2009

Gårdskart fritt tilgjengelig

Tjenesten "Gårdskart på Internett" har hatt stor økning i antall brukere. Skog og landskap åpner nå opp og fjerner passordbeskyttelsen for generell bruk.
Gårdskart på Internett viser kart over arealressurser med arealtall for en valgt landbrukseiendom.
Tjenesten ble lansert første gang i januar 2005 og er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer.
Fjerningen av passord for generell bruk vil si at enda flere kommer til å benytte seg av tjenesten.
Det er fremdeles noe funksjonalitet i tjenesten som er forbeholdt landbruksforvaltningen. Denne får man tilgang til ved å logge seg på med samme passord som før.


Endringer i tjenesten
I tillegg til at det fjernes passord, er også tjenesten utvidet med flere funksjoner. Den nye versjonen gir bl.a. en mer detaljert visning av eiendomsforhold (bl.a. sameier), mulighet for å velge mellom ulike tidsserier av flyfoto og visning av verneområder fra Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Det er planlagt ytterligere utvidelser av Gårdskart på Internett i løpet av året. I anledning Kulturminneåret skal kulturminner fra Askeladden tas inn i gårdskartet.

Tjenesten er tilgjengelig fra Norsk institutt for skog og landskap, http://www.skogoglandskap.no/gardskart

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1