Tips redaksjonen
28.05.2009

Securitas fyller 80

Securitas i Norge er rollemodell for det verdensomspennende vaktkonsernet med 240 000 ansatte i 37 land. Nå feirer Securitas 80 år i Norge.
10. mai 1929 ble Norsk Vaktselskap stiftet med beskjedne 27 ansatte i Oslo, det som senere skulle bli Securitas AS, og en av Norges største arbeidsplasser med 4800 ansatte over hele landet.

– I mange år har norske Securitas vært blant de mest anerkjente i konsernet verden over. Flere nordmenn er blitt internasjonale ledere i Securitas, og vi får utallige studiebesøk fra alle verdenshjørner, sier direktør Roar Lund.

Vekterkolleger fra andre land er imponert over det Securitas klarer å oppnå i Norge, men de finner som regel norske løsninger ubrukelige i sine egne land.

– Det skyldes at vekterne her i landet ikke bærer våpen og ikke har mer myndighet enn hvilken som helst annen borger. Det er veldig annerledes andre steder, selv i våre naboland. Men det er slik vi ønsker å ha det i Norge, sier Roar Lund.


Verne eiendom
– Selskapet ble opprinnelig stiftet for å beskytte næringseiendommer mot skader som vannlekkasjer, brann og innbrudd, sier Henning Allan, oldebarn av forsikringsagent John Ødegaard som startet vaktselskapet.

Henning Allan har selv jobbet i Securitas i 35 år, de første årene i uniformert tjeneste, i de senere årene som opplæringskonsulent.

Det var innflytelsesrike Oslo-herrer som tok initiativet til vaktselskapet. Med på laget var både en riksadvokat, en grosserer, en brannsjef og en oppdagelsesreisende.

– Innbruddsalarmen kom først i 1946, og i 1950-årene ekspanderte selskapet med avdelingskontorer i Skien og Hamar, forteller Henning Allan.

I 1969 kjøpte svenske Securitas opp Norsk Vaktselskap, og det var først i 1970-årene at vektertjenestene tok av for alvor her i landet.

– I 1976 fikk vi flyplasskontroll, i 1980-årene kom kjøpesentrene for fullt og i 1990-årene kom bomstasjonene. Vi gikk fra rent vakthold av eiendommer til servicetjenester. Vi har vært størst hele tiden, sier Henning Allan.


Norge rundt
Dagens sjef i Securitas, Roar Lund, har jobbet i selskapet i over 30 år, og han sier det ikke er noe mål å vokse enda mer.

– Vi har alltid hatt en unormalt stor markedsandel i Norge. Derfor er det viktigere for oss å bli bedre og ta vare på de oppdragene vi har, enn for enhver pris å bli enda større.

Han mener den viktigste årsaken til at Securitas vokser hvert år, er samfunnsutviklingen.

– Det har ikke sammenheng med økt kriminalitet, men at det blir stadig flere kjøpesentre og for eksempel nye produksjonsanlegg for olje og gass som skal beskyttes. Internasjonale krav til flyplasser og havner spiller også inn.

Securitas AS har i dag 42 avdelinger i hele landet, 300 patruljebiler og omsatte i fjor for 1,8 milliarder kroner.
Selskapet driver med stasjonært og mobilt vakthold samt flyplassikkerhet. Selskapene som driver med verditransport, boligsikkerhet og teknisk sikring, er skilt ut som egne selskaper.

Undersøkelser viser at oppdragsgiverne er både lojale og fornøyde, men vektere får noen ganger negativ medieomtale.

– At media kjører ubehagelige saker, er noe vi må leve med og lære av som alle andre. Jeg er stolt av hvordan vekterne takler hverdagen, også når det blåser som verst, sier Roar Lund.

Veteranen Henning Allan har vært stolt av jobben fra han tok på seg uniformen som ung mann.

– Jeg har alltid brent for å få anerkjent "vekteriet" som yrke. Securitas er en viktig servicebedrift, sier han.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1