Tips redaksjonen
28.05.2009

På verdenstoppen i el-retur

Norske forbrukere leverte i gjennomsnitt drøyt 15 kilo el-avfall til gjenvinning i fjor. De lokale retursystemene blir stadig bedre.
– Selv om Norge er et kronglete land å hente inn spesialavfall i, er vi på verdenstoppen på dette området. Vårt system er et forbilde for land som har kommet kortere, sier administrerende direktør Sig Ervik i Elretur AS.

Elretur er et landsdekkende selskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall.
Bak selskapet står Stiftelsen Elektronikkbransjen, Norske Elektroleverandørers Landsforening, IKT Norge og Abelia.

– I fjor samlet bransjen inn nær 150 000 tonn avfall. Forbrukerne bidrar med drøyt 15 kilo i gjennomsnitt. Resten kommer fra nærings- og arbeidslivet, sier Ervik.

Kassert IKT-utstyr utgjør en økende andel av den samlede mengden elektrisk og elektronisk avfall. I fjor ble det samlet inn 21 500 tonn. Om lag 90 prosent av dette gikk til material- eller energigjenvinning.


Lokale systemer
– En forutsetning for at dette skal fungere, er at vi har gode lokale systemer som gjør det enkelt å levere fra seg el-avfall på en forsvarlig måte, sier Kjetil Nordbye i Ikomm.

I fjor ble Lillehammer-selskapet landets første IT-bedrift med miljøfyrtårnstatus etter å ha etablert et samarbeid med Elretur om en returordning som sikrer en grønnest mulig avfallshåndtering.

– Alle PC-er som er utleid eller leaset gjennom oss, er vårt ansvar også når de er utbrukt. Vi tar dem inn, foretar full sikkerhetssletting og sender dem videre til retur slik at plast, stål og edelmetaller blir separert og gjenvunnet, sier Nordbye.

Han er bekymret for den trege utviklingen når det gjelder å etablere gode retursystemer i en rekke andre land.

– EU mangler dokumentasjon for 75 prosent av sitt IT-avfall. I USA er situasjonen enda verre. Mye av det brukte utstyret leveres bare videre til u-land i Asia og Afrika, sier Nordbye.


Brennes på bål
IT-søppel er i ferd med å bli et stort problem på verdensbasis. De fattige delene av verden rammes hardest.

– Der destrueres avfallet ofte på en uforsvarlig måte. Mange PC-er havner på dynga eller smeltes på bål. Giften fra materialene kan gi alvorlig sykdom og er svært skadelige for miljøet, sier Nordbye.

I Norge plikter alle kommuner og interkommunale renovasjonsselskaper å ha et mottak for elektrisk og elektronisk avfall. Også forretninger må ta hånd om slikt avfall fra samme type elektriske produkter som de forhandler.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1