Tips redaksjonen
28.05.2009

Nytt verktøy for utarbeidelse av stoffkartotek for byggenæringen

Norsk Byggtjeneste AS lanserer et nytt verktøy for stoffkartotek, Byggtjeneste ARCHIVE.
Produktet bygger på konseptet til ECOonline AS med spesialtilpasninger for byggenæringen. Gjennom en partneravtale vil ECOonline stå for den tekniske driften av verktøyet.

Byggtjeneste ARCHIVE skal gjøre arbeidet med vedlikehold av sikkerhetsdatablad mer effektivt, og alle i en bedrift eller et byggeprosjekt får enkel tilgang til HMS-informasjon i henhold til pålegg i lover og forskrifter.

Sikkerhetsdatabladene legges inn og oppdateres av leverandørene direkte i databasen, noe som gir effektiv informasjonslogistikk. Byggtjeneste ARCHIVE får direkte tilgang både til sikkerhetsdatablad i Norsk byggevarebase og ECOonlines database uten ekstra kostnader for leverandørene.

Med Byggtjeneste ARCHIVE tilfredsstilles arbeidsmiljølovens krav om registrering av farlige stoffer (stoffkartotek) på arbeidsplassen i tillegg til kjemikalieforskriften med bl.a. krav om risikovurdering av kjemikalier samt stoffkartotekforskriften som sikrer det systematiske HMS-arbeidet.

Byggtjeneste har inngått avtale med Teknologisk Institutt as som vil kvalitetssikre alle nye sikkerhetsdatablad som legges inn i Byggtjeneste ARCHIVE.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1