Tips redaksjonen
28.05.2009

Lillestrøm Torv – Romerrikes første Miljøfyrtårnsenter

Senterledelsen på Lillestrøm Torv kan smykke seg med tittelen Miljøfyrtårn etter å ha mottatt sertifiseringsbeviset i Skedsmo Rådhus 22. april.
Ved overrekkelsen av sertifiseringsbeviset sa senterleder Laila Sønstevold at det på nåværende tidspunkt er ti butikker i tillegg til senterdriften som er miljøsertifisert, og at dette bare er starten.

– Først vil jeg si at det er en stor glede for meg å stå her i dag. Slik jeg vurderer det, handler miljøarbeid i stor grad om å skape og endre holdninger i takt med økt kunnskap.
I vårt tilfelle startet det holdningsskapende arbeidet for snart to år siden da vi begynte å kartlegge senterets ulike driftsområder. At vi nå er Miljøfyrtårn-sertifisert, er selvsagt svært gledelig, og det ligger et grundig arbeid bak. Men det er viktig å påpeke at dette bare er starten på et langsiktig og målrettet miljøarbeid.
Vi skal sette oss nye mål og arbeide aktivt for å innfri disse i årene som kommer, sa hun.


150 000 kilowattimer spart allerede i 2009
Lillestrøm Torv er en stor aktør og har muligheten til å påvirke i riktig retning ved å være bevisst på hva som kjøpes inn, og hvordan virksomheten drives. Miljøsertifiseringen stiller omfattende krav til miljøprestasjon og innebærer forbedringer på klimaområdet, som innenfor avfallshåndtering og energiforbruk.
Senteret er også medlem at Svanens innkjøperklubb, og stiller dermed krav til leverandører av produkter og tjenester om miljøvennlige innkjøp.

– Lillestrøm Torv har høyt fokus på miljø. Blant annet ved kontinuerlig å oppdatere innkjøps-, avfalls- og ENØK-instruksen.
Det er god styring på energibruken ved at belysning, ventilasjon og varme styres ut fra tid så vel som behov.
Lillestrøm Torv har et energiforbruk per kvadratmeter som er lavere enn de fleste kjøpesentre i Norge. Så langt i 2009 har vi greid å spare 150 000 kilowattimer i det ene bygget. Vi har en rekke avfallsminimerende tiltak. For eksempel sorteres hele 15 fraksjoner ut for gjenvinning, sa Laila Sønstevold.


Esthetique begynner sertifiseringen på Lillestrøm Torv
Hele ti butikker på Lillestrøm Torv er nå Miljøfyrtårnsertifisert. Laila Sønstevold synes det er spesielt morsomt at butikkjeden Esthetique nå har sin første sertifiserte butikk i senteret hun råder over.

– Ikke noe er bedre enn at vi kan bidra til iverksettelsen av en positiv trend. Esthetique begynner sitt omfattende sertifiseringsprosjekt hos oss.
Det kvalifiserer til en fjær i hatten for daglig leder hos Esthetique på Lillestrøm. Det har vært et samlet engasjement på senteret for miljøet. Alle har stilt opp og lagt ned en utrolig innsats for å få dette til.
Som sagt, er det bare starten på en langsiktig prosess. På sikt skal bare det å legge handleturen til Lillestrøm Torv være et miljøriktig valg, sa Laila Sønstevold.

De 10 butikkene som er Miljøfyrtårnsertifisert, er Ark Køhns, Christiania Glasmagasin, Esthetique, Ica, Brio, Lindex, PM, Musikkverket, Princess og Taxi.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1