Tips redaksjonen
28.05.2009

Etterlyser intelligente lyspunkter

Det måtte en krise til før "århundrets miljøtabbe" ble avdekket – og tiltak gjort. Vi snakker om myndighetenes handlingsplan for sanering av PCB-holdige lysarmaturer.
Denne medførte en massiv utskifting i hele Norge. Men til hva? Det er der det sviktet, mener Håkon Hauan, adm. dir. i Philips Norge.

– Landet mistet der en stor samfunnsviktig miljø- og energigevinst.
Samfunnet gikk glipp av en enorm energi- og CO2-sparing. Når man først skulle gå til denne massive utskiftingen, burde myndighetene tatt steget fullt ut, mener Hauan.


Et lite tilbakeblikk
Det er kondensatorene i armaturene som er miljøgiftig med PCB. Ettersom kondensatorene har svært lang levetid, går den naturlige utskiftingen langsomt.

For å sikre en massiv utskifting og forsvarlig håndtering av disse PCB-kondensatorene besluttet myndighetene å forby bruk av dem fra 1.1.2005.
Innlevering av kasserte lysarmaturer har vært og er gratis gjennom ordningen for EE-avfall. Etter søknad kunne man få utsettelse ut 2007.

Ja, men var ikke dette vel og bra Håkon Hauan?


Ikke strenge nok krav
– Jo, til dels, men det tragiske er at kravene ikke var strenge nok når man først skulle gå til dette skrittet. Ved å stille strengere krav til hva man skulle bytte til, ville man kunne spart både egne strømutgifter og miljøet.

– Utskifting av gamle T8-armaturer til moderne armaturer har for så vidt hatt virkning; moderne, standard T5-armaturer bruker 40 % mindre strøm enn de gamle. Men ved å inkludere styringssystemer i armaturen, noe som har vært på markedet i flere år vil man kunne bruke 80 % mindre strøm.


Sparing som glapp
– Moderne armaturer med både bevegelsessensor og dimbar dagslysstyring vil kunne redusere strømforbruket med hele 82 % i følge Enova, poengterer Hauan.
– Når man først skulle gå til det skrittet, burde dette ha vært inkludert i instruksen helt fra starten. De største kostnadene ligger i demontering/montering, ikke i armaturen.

Men hvordan vet vi at mange ikke er skiftet ut med styringsautomatikk, siden denne muligheten har vært tilgjengelig noen år?

– Ettersom Philips også er markedsledende produsent av styringssystemer, vet vi mye om etterspørselen. Vi deltar også på prosjektsiden og ser der hvor få anlegg som etterspørres med lysstyring. De langt fleste utskiftinger er gjort uten lysregulering.


Lysregulering er inn, strøm er ut
For den som ikke er helt oppdatert på styringsbasert lysarmaturteknologi, innebærer denne i et nøtteskall at lyset slås automatisk av og på og reguleres i intensitet ved hjelp av bevegelsesfølere og lyssensorer som tar hensyn til hvor folk befinner seg, og som utnytter dagslysforholdene. På den måten kan man altså redusere strømforbruket med hele 80 %.

Men nå har myndighetene endelig skjønt poenget, eller hva?
Enova, Naturvernforbundet og Lyskultur har iverksatt en holdningskampanje som oppfordrer til å skifte ut gamle armaturer til de mest moderne løsningene med dagslys- og bevegelsesstyring.

– Enovas tiltak er vel og bra, men de kommer alt for sent. Den massive utskiftingen som er gjort de siste fem årene, vil ikke bli gjort på nytt. PCB-en er fjernet der, og utskiftingen tilfredsstiller tross alt miljøkravene. 
De nye tiltakene vil med andre ord føre til at armaturer som er 1–5 år gamle, ikke blir skiftet ut, ettersom disse er for nye.  


Men det følgende må jo være et lyspunkt Hauan?
17. mars lanserte Enova nye støtteordninger for energieffektiviseringstiltak i offentlige bygg. Med 1,2 milliarder som tilleggsbevilgning fra regjeringens tiltakspakke vil Enova nå fullfinansiere belysningsarmaturer og styringssystemer i offentlige bygg.
Tiltak som utskifting til lavenergiarmaturer med T5 lysrør eller LED og utomatisk styring av lys med bruk av bevegelsesføler og fotoceller.

– Ja det er så absolutt et lyspunkt, men det er utrolig synd at det må en krise til før man iverksetter slike tiltak. Det er jo egentlig en annen kortsiktig grunn for tiltaket. Forutsetningen for å ta del i den ekstraordinære støtten er at man setter raskt i gang. Søknadsfristen var 20. april.
I tillegg til å skape energi- og miljøresultater er den egentlige målsettingen å bevare og skape arbeidsplasser, slutter Håkon Hauan ettertenksomt.

Nei, visjoner og langsiktighet har dessverre aldri vært myndighetenes sterke side.

Men, aldri så galt at det ikke er godt for noe!

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1