Tips redaksjonen
28.05.2009

Bedre lys skal gjøre Oslo tryggere

Bedre belysning skal gjøre det tryggere å ferdes i hovedstaden. En ny belysningsplan er sendt ut på høring.
– Utgangspunktet for planen er et ønske om å gjøre Oslo til en vakrere by, men også tryggere å ferdes i når det er mørkt. God belysning er et viktig trygghetsskapende tiltak, sier prosjektansvarlig Leif Arne Vesteraas i Plan- og bygningsetaten.

Konsulentselskapet ÅF har bistått Oslo kommune med den nye belysningsplanen som politikere og andre nå skal si sin mening om.

– Selv om det er mange lykter i Oslo sentrum, er byen påfallende mørk om natten. Dessuten er det i dag ikke et gjennomgående prinsipp for belysningen i byen, sier avdelingsleder Trond Schjerven i ÅF.


Mer lys til gående
Den nåværende belysningen i Oslo er hovedsakelig satt opp med tanke på biltrafikken, ikke for syklende og gående.

– Størstedelen av dagens gatebelysning faller på selve kjørebanen, mens fortau, sykkelsti og fasader ligger helt eller delvis i mørke, sier han.

I belysningsplanen er det lagt opp til et jevnere lys av høy kvalitet, spesielt med tanke på myke trafikanter.

– Mange av byens lykter blender mer enn de lyser opp omgivelsene. Det er behov for mer rettet lys mot objekter og flater som skal belyses, sier Schjerven.

Et eksempel på en blendende lykt er den karakteristiske Oslo-lykten fra 1926, som har en fullt synlig lyskilde. Den brukes blant annet i flere av byens parker.


Riktig lys gir trygghet
– Det er usikkert om belysning egentlig reduserer kriminalitet.
Men riktig lys understreker at et område er et godt oppholdssted og inviterer folk til å ferdes der. Mer ferdsel kan i seg selv bidra til at et område virker tryggere, sier Leif Arne Vesteraas.

Han mener man bør unngå å bruke såkalt sikkerhetsbelysning med sensorer som slår på lyset ved bevegelse. Det kan virke mot sin hensikt, fordi det understreker opplevelsen av at området er farlig.

– Flombelysning gir heller ikke nødvendigvis trygghet hvis det fører til at områdene rundt ser mørke ut. En opplyst sti kan virke skummel hvis området rundt er bekmørkt, sier Vesteraas.

Helhet i belysningen gir oversikt og hjelper folk til å vurdere området de ferdes i. At man kan se ansiktene til folk selv på avstand, gir trygghet.

– Nedre del av Akerselva er et av områdene der det er behov for utskiftning av belysningen, sier Leif Arne Vesteraas i Plan- og bygningsetaten.

Arbeidet med belysningsplanen er utført av Plan- og bygningsetaten i samarbeid med Friluftsetaten, Samferdselsetaten, Byantikvaren, ÅF-Consult og ÅF-Hansen & Henneberg.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1