Tips redaksjonen
03.05.2009

Satser på vekstbedrifter

Rørosbaker’n AS er en vekstbedrift som har satset på produksjon av Spesialitet-godkjent Røros Lemse og Røros Flatbrød.
Nå varsler VSP-mat ytterligere satsing på merkebrukere og vekstbedrifter.

Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon (VSP-mat) skal i større grad satse på vekstbedrifter.
I følge retningslinjene for programmet er eksisterende og potensielle brukere av Spesialitet-merkingen og Beskyttede betegnelser blant de som skal prioriteres når det gjelder støtte fra VSP.

Matprogrammet skal legge til rette for utvikling og produksjon av norske matvarer. Målet er å styrke konkurranseevnen og lønnsomheten både for primærprodusenten og resten av verdikjeden.
I dette ligger det å utvikle produkter med høy kvalitet basert på norske råvarer, stimulere til omstilling og gjennom markeds- og resultatorientering bidra til økt verdiskaping i hele verdikjeden.
Tilskudd fra VSP-mat vil i hovedsak være øremerket såkalte "myke" investeringer og prosjekter. Støtte fra programmet kan etter nærmere kriterier gis til alle aktører i verdikjeden, fra råvareleverandører og gardsmatprodusenter til servering og handel.


Vekstbedrifter

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har varslet en sterkere satsing på vekstbedrifter som en del av Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon.
Landbruks- og matministeren ønsker med det å bidra til at flere produsenter av matspesialiteter kan utvikle seg videre og at lokal mat kan sikres butikkplass.
I retningslinjene for VSP-mat blir det derfor fokusert på å styrke arbeidet med de bedriftene som ønsker vekst samt markedsadgang for bedrifter som produserer produkter med særpreg.


Skal prioriteres
Innenfor VSP-området produktutvikling og kvalitet heter det at "merkebrukere og potensielle merkebrukere av Beskyttede betegnelser og Spesialitet skal prioriteres". Det samme gjelder "utvikling av produkter med høy eller annerledes kvalitet og med vekt på tilleggsverdier".

Videre heter det at produktene skal rette seg inn mot betalingsvillige kunder og ikke konkurrere i et lavprismarked.


Innebærer muligheter
Administrerende direktør Gabriella Dånmark i KSL Matmerk ser det som viktig at merkebrukene blir kjent med de mulighetene som nå ligger i VSP-mat.

– Retningslinjene for programmet gir prioriteringer som innebærer muligheter og fortrinn for matprodusenter og bedrifter som vi samarbeider med gjennom merkeordningene Beskyttede betegnelser og Spesialitet, sier Dånmark.  

– Det er også viktig å vite at dette ikke handler om tilskudd til fysiske investeringer. Men både produkt- og kvalitetsutvikling, kompetanse og marked bør være aktuelle prosjektområder for mange av våre merkebrukere. Grip de mulighetene dette gir, oppfordrer Gabriella Dånmark.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1