Tips redaksjonen
03.05.2009

Næringsmiddelfett for utfordrende forhold

Næringsmiddelfettet Orion 72 lanseres nå av Norsk Industriolje. Selskapet opplyser at Orion 72 gjør vedlikeholdsarbeidet lettere - det reduserer nedetid, lagerhold og tid brukt til oppsmøring av fett som er vasket bort.

– Orion 72 er et spesialfett utviklet for å dekke det meste av smørebehovet for næringsmiddelindustrien på maskiner, maskinutstyr, samlebånd, glide- og rullelagre, sier produktsjef Terje Tjelland i Norsk Industriolje.

– Det viktige i næringsmiddelindustriens krevende omgivelser er at fettet har høy vannmotstand og er svært motstandsdyktig mot vaskekjemikalier.
Det er tilfellet med Orion 72 som har god festeevne og sterk smørefilm.
Det beskytter utstyret mot skadelige rustdannelser og reduserer fettforbruket.
Fettets har høy ytelsesgrad og antislitasjeegenskaper, noe som bidrar til å forlenge levetiden på maskiner og utstyr, sier Tjelland.

Orion 72 er næringsmiddelgodkjent (NSF-registrert) og kan benyttes i et bredt tempe-raturområde som spenner fra –20°C til +130°C.
Derfor er det velegnet til bruk i fryseanlegg så vel som i maskiner og utstyr der det oppstår høye temperaturer.

Orion 72 markedsføres i Norge av Norsk Industriolje AS, som er en del av Relekta-Gruppen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1