Tips redaksjonen
03.05.2009

Aqua Nor - 30 år i oppdrettsnæringens tjeneste

Høsten 1979 fant en beskjeden utstilling sted i en korridor i Nidarøhallen, nå Trondheim Spektrum i Trondheim.
23 bedrifter hadde satt opp tilsammen 18 stands.
Hovedarrangementet, en konferanse som fokuserte på oppdrett av settefisk, trakk 150 deltakere.
Halvparten av disse var oppdrettere, resten kom fra forskning, undervisning, myndigheter og ulike bedrifter som leverte utstyr til næringen.

Norsk oppdrettsnæring var i sin spede barndom.
Landets produksjon av oppdrettslaks var kommet opp i hele 4000 tonn, og i tillegg produserte man 3000 tonn ørret.
Den første oppdrettsloven var kommet seks år tidligere, i 1973, og ga ansvaret for næringen til Fiskeridepartementet.
I 1978 ble Fiskeoppdretternes Salgslag (FOS) etablert med lovfestet rett til førstehåndsomsetning av all oppdrettsfisk.

Pådriverne bak denne utstillingen og det som skjedde i de følgende årene, var personer som spilte en sentral rolle i næringen på den tiden: oppdrettspioneren Sivert Grøntvedt, som da var styreformann i FOS, sjefen for FOS Odd Steinsbø, og sousjef i FOS Odd Berg, som idag er administrerende direktør for Trondheim Spektrum AS og daglig leder i Stiftelsen Nor-Fishing.

Utstillingen hadde ikke noe eget navn i 1979, men allerede i 1981 ble den arrangert under navnet "Fiskeoppdrett ’81".
I 1983 var interessen for messa sterkt voksende, både i Norge og internasjonalt. Oppdrettsvirksomhet var satt igang etter norsk mønster i flere land, som Canada, New Zealand, Skottland og Chile.
Redaktør Peter Hjul i Fishing News/Fish Farming International, som hadde fulgt norsk oppdrettsnæring siden starten, foreslo at utstillingen skulle lanseres internasjonalt, og det ble bestemt at messa heretter skulle markedsføres under navnet "Aqua Nor".

Siden har Aqua Nor vokst. Allerede i 1981 var interessen så stor at man måtte ta i bruk større utstillingsarealer enn man hadde planlagt.
Også den praksisen at Aqua Nor skulle alternere annethvert år med Nor-Fishing ble etablert på den tiden.

I alt er det arrangert 14 utstillinger, og årets Aqua Nor blir den 15. i rekken.
Den forrige messa, Aqua Nor 2007, hadde 485 utstillere fra 23 land, og nesten 15 000 personer fra 43 land besøkte utstillingen.

I jubileumsåret forberedes nå en utstilling som arrangørene håper blir like omfattende som sist, til tross for nedgangstider og finansiell krise i verden.

I tilknytning til Aqua Nor 2009 vil det bli holdt flere internasjonale konferanser i Trondheim, bl.a. Aqua Nor Jubileumskonferanse, 20. august 2009, Aquaculture Europe 2009, det årlige møtet til European Aquaculture Society, 14.–17. august 2009 og International Aquaculture Biosecurity Coneference, 17.–18. august 2009.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1