Tips redaksjonen
03.05.2009

Lavenergikonferansen 2009

Norges Naturvernforbund, NITO, Norsk Teknologi, Norsk Industri og Lavenergiprogrammet arrangerer "Lavenergikonferanse" i Trondheim 14.–15. mai.
Energieffektivisering drukner ofte i debatten om ulike tiltak for å redusere klimautslippene.
Formålet med konferansen er å sette energieffektivisering som et viktig klimavirkemiddel på dagsorden.
Energieffektivisering er av FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået ansett som et av de raskeste og mest kostnadseffektive tiltakene for å redusere klimautslipp. Likevel gjøres det altfor lite på dette området. Mange land ligger foran Norge. Er vi blitt en sinke?

Lavenergikonferansen har et bredt program.
Tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga holder åpningsforedraget "Norge som energi- og miljønasjon".
Nigel Jollands fra Det internasjonale energibyrået setter energieffektivisering i et globalt perspektiv, og Søren Rise fra Tekniq i Danmark skal fortelle om danskenes energispareforlik, som har vært en suksess.
Her vil man blant annet lære om de konkrete energieffektive løsningene, hvordan får fart på markedsføringen av energivennlige bygg og teknologier, hva som kan gjøres i industrien, og hvordan EUs direktiver og ulike virkemidler kan innvirke på å få utløst potensialet.
Konferansen avsluttes med en debatt der ledende energipolitikere deltar.

For påmelding se http://www.lavenergikonferansen.no/

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1