Tips redaksjonen
03.05.2009

Gunde Svan på Nordiska Ståldagen

Hvordan komme ut av lavkonjunkturen som en vinner? Det er overskriften på innledningstalen til Nordiska Ståldagen 2009.
Bak disse ordene står Gunde Svan, bedriftseier og coach for det svenske skilandslaget.
Han er en av flere talere som på disse to dagene gir råd, tips og inspirasjon i kunsten å gjøre det riktige når konjunkturen går på sparebluss.

Nordiska Ståldagen arrangeres av SSAB tredje året på rad.
Deltakere fra de nordiske landene samles to dager på Hotel Scandic Crown i Gøteborg 22.–23. april for inspirasjon og utveksling av erfaringer.
I år er temaet hvordan man kan gjøre bedre forretninger og komme ut av lavkonjunkturen som en vinner.

Blant øvrige talere nevnes Lennart Ringsjö fra IKEA Trading i Asia, som arbeider med produksjons- og materialutvikling innenfor området metall, med fokus på karbonstål. Lennart Ringsjö er stasjonert i Kina.
Han vil gi et dagsaktuelt bilde av landet og fortelle hvordan man som bedriftseier skal forholde seg til Kina, og hva vi kan lære av dette ekspansive markedet.

Videre deltar Jesper Rückertz fra Sifo Research International, som har studert store, framgangsrike industribedrifter og deres evne til å bygge sterke kunderelasjoner.
I tider med lavkonjunktur blir relasjonene til kundene enda viktigere, og Jesper Rückertz har flere tips og råd å gi innenfor dette området.

Jonas Finn fra LKAB er prosjektansvarlig for utviklingen av nye vognkurver på Lofotbanen.
Lavere vekt og ny konstruksjon gir helt nye muligheter i form av raskere tømming og lettere vedlikehold.
Dette er et tydelig eksempel på at høyfast stål sammen med nye ideer, får direkte positivt gjennomslag i bedriftens forretninger og driftsøkonomi.

Steen Maulitz fra danske Jensen A/S gir tilhørerne en beskrivelse av den nyeste teknikken for rullforming av høyfast stål.
Selskapet har cirka 50 års erfaring i rullforming, og Steen Maulitz vil fortelle om tekniske og kommersielle muligheter.

Nordiska Ståldagen 2009 finner sted på Hotel Scandic Crown i Gøteborg 22.–23. april. Se komplett program på www.nordiskastaldagen.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1