Tips redaksjonen
03.05.2009

Norsk-svensk fellesinnsats for miljømessige teknologier

Norge og Sverige har stor kompetanse innenfor miljøteknologi og jobber hardt for å få sine produkter på markeder over hele verden.
Til tross for det store behovet som finnes for rask gjennomføring av nyskapende praksis i miljørelaterte teknologier, er det i mange tilfeller en lang prosess for innovasjon og kommersialisering.

Suksessfaktorene for selskaper som har klart å kommersialisere ny teknologi i markedet, har ofte vært å etablere kontakter med partnere, finne investorer og få kunder som er villige til å betale for aktuell teknologi, produkt eller tjeneste.

Sveriges Eksportråd starter, i samarbeid med Innovasjon Norge og Nutek, opp en formidabel reise som fokuserer på disse faktorene.
I 2009 tilbyr de norske og svenske miljøteknologibedrifter en kontaktbase i form av tre seminar rettet mot potensielle samarbeidspartnere, investorer og kunder.
Første seminar, som avholdes 29. april, vil bli en intensiv dag med fokus på god informasjon, guidning i vekstprosesser og muligheter til å finne partnere.

Tid: 29. april 0800–1700
Plass: Bellona house, Nordre Gate 2, Oslo
Påmelding: fax: +47 22 87 88 60 eller e-post: angela.sundback@swedishtrade.se

Les hele programmet på:
http://www.swedishtrade.se/sv/calendarpage/matchmaking-for-kommersialisering-av-svensk-norsk-miljoteknik

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1