Tips redaksjonen
03.05.2009

HI Industri 2009 får sin egen unike logistikk-rute

For både leverandøren og kunden er det store gevinster å hente ved en effektiv logistikk, som sikrer at rette produkt når frem til rett mottaker i rette tid og mengde. Det er de fleste enige om.

 

 

Så spørsmålet er mer hvilke teknologier som skal til for å oppnå en optimal logistikk-løsning.
Det kan man få svar på langs den unike logistikk-ruten som vil inngå i HI Logistics, en av delmessene under HI Industri 2009, som 1.–4. september finner sted i MCH Messecenter Herning.

På HI Logistick-rute får de besøkende mulighet til å følge en vare gjennom hele forløpet frem til distribusjon i en virksomhet.
Underveis presenteres de for de nyeste og mest perspektivrike og innovative logstikk-løsninger og -produkter, for eksempel

den førerløse trucken, som følger plukkeren.
Sistnevnte sparer tid ved ikke å skulle flytte trucken.
Han kan derfor konsentrere seg hundre prosent om plukkingen.
Et annet produkt er Voice Picking.
Gjennom et headset får plukkeren løpende informasjon om hvilke produkter han skal plukke hvor – og i hvor stort antall.
Han kan derfor bruke begge hendene til plukkingen.
RFID-tagger automatiserer produktflyten fra mottak til avlevering til kundene. Systemet øker sikkerheten for at de riktige produktene når frem til kunden.
GPS- og RTLS-systemer hjelper med å finne produktene ved at de automatisk fører trucken til stedet, der hvert enkelt produkt er plassert.


Forskjellige teknologier spiller sammen

– Formålet med HI Logistics-ruten er dels å inspirere de besøkende til å optimere, effektivisere og utvikle logistikken i sin virksomhet, dels å vise hvordan forskjellige produkter og teknologier i praksis kan spille sammen, slik at man oppnår de mest effektive og driftsikre logistikkløsningene, som kan bidra til å skape verdi for leverandører og kunder.
Det er det et stort behov for, ikke minst nå når konkurransen hele tiden skjerpes og en velfungerende logistikk derfor er en viktig konkurranseparameter, sier prosjektleder Mona Jakobsen fra MCH Messecenter Herning.


Eksponering med stor gjennomslagskraft

MCH Messecenter Herning bygger HI Logistics-ruten i tett samarbeid med en av Danmarks ledende logistikk-eksperter, Arne Rask fra konsulenthuset LOGISYS i Lyngby.
Logistikk-ruten vil videre bli tilknyttet en rekke leverandører av logistikk-løsninger og -produkter.
Det dreier sig dels om en platina-innovasjonspartner, som vil stå i spissen for HI Logistics-ruten, dels om fire gullpartnere samt et antall sølv- og bronsepartnere. Under messen vil det fire ganger daglig bli gjennomført en rundgang langs logistikk-ruten – med stopp ved de enkelte innovasjonspartnerne, som så kan presentere sine respektive teknologier.
Det samme får de anledning til på Speaker’s Corner, som settes opp til formålet.


Logistik – for både små og store

– Effektivitet på lageret er ikke bare for store virksomheter.
Teknologiene og løsningene er etter hvert så tilgjengelige og billige at de også er interessante for små og mellomstore virksomheder.
Ja, selv virksomheder med 5–6 personer på lageret vil kunne bruke noen av de løsningene, som presenteres på det arbeidende lageret langs HI Logistics-ruten for å få inspirasjon til at spare kostnader og overholde miljø- og arbeidskrav.
De besøkende får mulighet til å se forskjellige løsninger.
Og for innovasjonspartnerne blir det mulighet til å presentere de enkelte løsningene i et naturlig samspill med andre produkter og løsninger, som de også skal matche i det daglige i virksomhetene – og i en større sammenheng.
Så de besøkende får en hel løsning med hjem, sier Arne Rask fra LOGISYS.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1