Tips redaksjonen
03.05.2009

Mobilpanting gir treplanting

Telenor innfører en panteordning for mobiltelefoner. For hver telefon du leverer inn, planter Røde Kors 25 trær i Asia, og du får 50 gratis SMS som takk for hjelpen.
En fersk undersøkelse gjennomført på oppdrag av Telenor, viser at samtlige norske husholdninger har én eller flere mobiltelefoner i husstanden.
Samtidig har hele 82 prosent av alle husstandene minst én gammel mobil som ligger i skuffen uten å bli brukt.
Beregninger fra Telenor viser at dette tilsvarer over fire millioner brukte mobiltelefoner som ligger og støver i norske hjem.
Ettersom mobilene ikke leveres til resirkulering, må mobilprodusentene utvinne nye materialer, i stedet for å utnytte de ressursene som finnes i de gamle mobilene.
Det vil Telenor gjøre noe med og innfører nå en helt ny ordning for mobilpant.

– Telenor ønsker å hjelpe forbrukerne å bli kvitt telefonen på en trygg, sikker og miljøvennlig måte.
Av de innsamlede telefonene vil de ødelagte bli resirkulert. De som kan repareres, vil bli solgt i et velfungerende bruktmarked i Asia.
Pengene salget innbringer, vil gå til Røde Kors. Dette gir mobiltelefonen enten en "trygg død" eller lengre levetid i andre markeder, sier Ragnar Kårhus, leder for Telenor Norge.

 
Bare tolv prosent resirkulerer
Nesten ni av ti sier at de ville ha levert inn gamle mobiler hvis det fantes en panteordning.
Dette står i skarp kontrast til at bare tolv prosent sier at de leverte den gamle telefonen til gjenvinning da de byttet telefon sist.

Til tross for at bare tolv prosent sier at de leverte den gamle telefonen til gjenvinning, sier ni av ti at de vet at det er skadelig å kaste mobiltelefonen i søpla.
Det er med andre ord mye som tyder på at en panteordning som er mer tilgjengelig, vil øke antallet som leverer mobilen til gjenvinning betraktelig.

– At så få gjenvinner mobilen, kan tyde på at nordmenn flest ikke vet hva de skal gjøre med brukte mobiltelefoner.
Mange sparer på den gamle telefonen for å ha den i reserve, men vi vet at nordmenn bytter telefon i snitt annet hvert år, og dermed blir mange fullt brukbare mobiler liggende og støve i norske hjem, sier Kårhus.  


En mobil gir 25 trær
For hver mobil som kommer inn i den nye panteordningen, får Røde Kors økonomisk støtte til å plante 25 trær i Asia.
Hvis Telenor når målet om å samle inn 70 000 mobiltelefoner, betyr det at norske mobilpantere vil bidra til å plante utrolige 1,8 millioner trær i 2009.
Trærne plantes som et forebyggende miljøtiltak for å redusere erosjonsfare og gi et mer bærekraftig miljø.

– For hvert tre Røde Kors planter i utsatte områder, bidrar vi til å forebygge ekstremvær og klimaskader.
Vi styrker motstandskraften i lokalsamfunn mot katastrofer, for eksempel sykloner, flom eller voldsomme regnskyll.
Samtidig er det et godt tiltak for å gjenvinne mobiltelefoner.
Slik blir samarbeidet med Telenor godt for miljøet både i Norge og de lokalsamfunn vi støtter, sier Sven Mollekleiv, president i Røde Kors i Norge.

 
Kunnskapsmangel gir økte utslipp
Kunnskapsmangelen om hvordan man skal kvitte seg med den gamle mobiltelefonen, bidrar til å holde utslippene unødvendig høye og viser at behovet for mer informasjon om resirkulering og gjenbruk er stort.
Beregninger viser at dersom verdens tre milliarder mobileiere leverer inn én mobil hver, vil hele 270 000 tonn råmaterialer bli spart hvert år, noe som reduserer utslipp tilsvarende å fjerne fire millioner biler fra veiene.

– Mobiltelefoner inneholder helse- og miljøfarlige stoffer.
Det er derfor svært viktig at vi leverer inn gamle mobiler til forsvarlig behandling slik at miljøgifter ikke lekker ut i naturen.
Alle forhandlere av elektroniske og elektriske produkter er pålagt å ta imot kasserte produkter gratis.
Vi er glade for Telenors og eventuelt andres initiativ som øker innsamlingen av mobiler og annen småelektronikk, sier SFT-direktør Ellen Hambro.


Nytt retursystem
For å gjøre det enkelt å levere inn brukte mobiler har Telenor i samarbeid med Telekiosken og Telehuset utviklet et eget retursystem som er installert i butikker over hele landet.
Man kan også gå inn på telenor.no for å bestille en ferdigfrankert returkonvolutt og sende inn brukte mobiler i posten.
Mobiltelefoner som kan repareres, vil bli brukt på nytt i Asia.
Dette gir telefonene lengre levetid. De ødelagte telefonene resirkuleres.
90 prosent av materialene tas deretter i bruk på nytt, mens de resterende ti prosentene går til energigjenvinning.
Materialene i telefonen kan for eksempel brukes til veibygging, datachips og til å lage nye mobiltelefoner.

Telenor ønsker å innføre denne ordningen i flere av de markedene de opererer i. Telenor i Sverige og Pakistan er de landene som også skal gjennomføre dette tiltaket i 2009.

 
SIM-kort destrueres – sikkerhet ivaretatt
For å sikre personvernet slettes all data på telefonen hos firmaet Greener Solutions i England, der telefonene sorteres for gjenbruk eller resirkulering.
Eventuelle SIM- og minnekort som er gjenglemt i telefonen, destrueres.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1