Tips redaksjonen
03.05.2009

Unge sliter ut PC-tastaturet

De yngste er hardest i klypa når de bruker PC. Ungdom sliter ut tastaturet dobbelt så fort som andre brukere ifølge en oversikt fra IT-selskapet Ikomm.

– Tastaturet til en PC som brukes i skolen, slites mye raskere ut enn resten av utstyret.
I en del tilfeller ser vi at det slites dobbelt så fort, sier Kjetil Nordbye i dataselskapet Ikomm.

For vanlige kontorbrukere holder gjerne tastaturet gjennom hele maskinens levetid, mens skoletastaturene ofte må byttes helt eller delvis underveis.

– Ungdom er raske og utålmodige PC-brukere.
Det er jo i seg selv positivt, så større slitasje på grunn av en røffere behandling er nok noe vi bare må ta høyde for, sier Nordbye.

Ikomm håndterer IT-løsningene for 26 skoler i Lillehammer, Øyer og Gausdal. Selskapet leverer utstyr til skolene og sørger for nødvendig overhaling og oppgradering underveis.


Lang brukstid
– I skolen brukes gjerne en PC i fem år eller mer.
Med høy oppetid og hard bruk er det krevende å holde den operativ i så lang tid, sier Nordbye.

Ikomm har laget et eget forvaltningsprogram for skolene.
Programmet sikrer at skolenes driftsutgifter blir forutsigbare, og at de alltid har oppdaterte maskiner som virker.

– Det skjer mye på IT-siden i norsk skole. Bruk av digitale verktøy får stadig bredere plass i undervisningen.
Utstyr og tilgjengelighet må tilpasses dette, sier Nordbye.

Tidligere hadde skolene mye pedagogisk programvare installert på maskinene. Det opptok mye diskplass.

– Nå er de i hovedsak over på nettbaserte programmer, sier Nordbye.


Ulik PC-tetthet
Det er store forskjeller i PC-tettheten fra skole til skole.

– På den skolen som har størst tetthet her i Lillehammer, er det tre elever per PC.
I den andre enden av skalaen har vi en skole der 12 elever deler PC, sier IKT-rådgiver Raymond Pettersen ved Skolekontoret i Lillehammer.

Han mener det må være et mål å jevne ut disse ulikehetene noe, men mener det er krevende å øke tettheten vesentlig på kort sikt slik budsjettsituasjonen er.

– Men med en stram skoleøkonomi passer jo samtidig den avtaletypen vi har på IT-siden veldig godt.
Med leasing er vi sikret relativt nytt utstyr og god service til en kjent kostnad. Det gir trygghet og forutsigelighet, sier Pettersen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1