Tips redaksjonen
28.04.2009

Aurskog-Høland kommune velger Klargester BioDisc renseanlegg

I forbindelse med opprydning i spredt avløp for å bedre vannkvaliteten i Haldenvassdraget har Aurskog-Høland kommune gått foran med et godt eksempel.

Kommunen har bestilt et Klargester BioDisc BD avløpsrenseanlegg fra Kingspan Miljø for montering ved Brangerud Vannpumpestasjon.
Også tre tilliggende boliger vil bli tilknyttet anlegget.
Anlegget ble bestilt 20. februar i år og er allerede levert på anleggsplassen.
Planen er å sette det i drift allerede uke 14.

Renseanlegget er bestilt med UV-desinfisering av renset avløpsvann slik at vannet vil være tilnærmet bakteriefritt ved utslipp.
Vannkvaliteten i Haldenvassdraget er av til dels dårlig kvalitet, og kommunene langs
Haldenvassdraget står foran en omfattende oppgave i å sanere gamle og ineffektive
renseløsninger for spredt avløp.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1