Tips redaksjonen
28.04.2009

Miljøverndepartementet kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge

– Miljøverndepartementet blir første offentlige virksomhet som blir kontrollmedlem i Grønt Punkt, sa statssekretær Heidi Sørensen på "Grønt Punkt-dagen 2009".
– Vi håper med dette at vi kan gi tyngde i arbeidet med å få andre offentlige etater, private aktører og tjenesteleverandører til å sikre en forsvarlig miljømessig håndtering av returemballasje, sa Sørensen i sitt innlegg om norsk politikk for gjenvinning av avfall. 

For Miljøverndepartementet medfører kontrollmedlemskapet at de vil sette krav til norske leverandører om at de er medlem i en returordning for brukt emballasje eller selv har etablert tilsvarende ordning. 

Dette er en oppfølging av Fornyings- og administrasjonsministerens svar på spørsmål i Stortinget om krav til at leverandørene er tilknyttet en returordning for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje.
Videre er det en oppfølging av Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige innkjøp, der det fremgår at "offentlig sektor må gå foran og vise vei når de selv handler i markedet".


Gratispassasjerer
Grønt Punkt Norge er næringslivets redskap for å oppfylle myndighetenes krav til gjenvinning av emballasje og er tuftet på bransjeavtalene mellom næringslivet og Miljøverndepartementet.

Videre er Grønt Punkt Norge et av myndighetenes redskap for å møte EU-krav om gjenvinning av brukt emballasje.
Selskapets oppgave er blant annet å sørge for at næringslivet deltar i finansieringen for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje.

– En av våre største utfordringer er å sørge for at alle som skal, deltar i finansieringen, sier adm. dir. Jaana Røine i Grønt Punkt Norge.
De som ikke deltar, er gratispassasjerer og skaper konkurransevridning.

En grunn kan være manglende oppfølging og forankring av krav til dokumentasjon fra myndighetenes side.

– Det står ikke på viljen til å gjennomføre dette viktige miljøtiltaket, men på informasjon og forankring fra overordnet myndighet, er utsagn vi har mottatt fra offentlige virksomheter, uttaler Jaana Røine.

– Vi er meget fornøyde med at Miljøverndepartementet nå har blitt kontrollmedlem og gitt kravet forankring fra myndighetenes side.
Målet er at samtlige departementer og offentlige virksomheter blir kontrollmedlemmer for å delta i emballasjedugnaden til beste for miljøet og for å unngå konkurransevridning, avslutter Jaana Røine.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1