Tips redaksjonen
28.04.2009

SGP gjør sola til varmt vann

– Vi driver med solfangere, ikke solceller, forteller Jo Helge Gilje, daglig leder i Bærumsselskapet SGP Varmeteknikk AS.

Han vil fjerne enhver mulig misforståelse før han presenterer en enkel, men svært kostnadseffektiv løsning for offentlige bygg og andre bygg, der forbruket av strøm er større enn forsvarlig som følge av stort varmtvannsforbruk.

For å si det litt enkelt handler solfangere fra SGP Varmeteknikk ikke om annet enn soloppvarmet vann, som igjen varmer vannet i bygget der solfangerne er montert.
Men det handler ikke bare om varmt vann; varmen kan også brukes til andre ting i tider på året der det blir overskudd på varme etter at tappevannet har fått sitt.

– Mange snakker om at vi i Norge har så lite sol og over så kort tid av året.
Men teknologien rundt solfangerne er så effektiv at det skal utrolig lite til før de fungerer.
Tidlig i mars vil de, i hvert fall i den sørlige del av landet, fungere tilfredsstillende, sier Gilje, men han tar et lite forbehold om ekstremvær.

Tenk langsiktig
Investeringskostnad og nedbetalingstid gjør at man må bruke en del varmt vann før solfangere vil lønne seg, på papiret.
Men da snakker vi først og fremst om eneboliger der solfangerne må ettermonteres.

Det vil bli noe annerledes der solfangerne er en del av husets konstruksjon.
Men det betyr ikke at eneboliger bør utelukke denne muligheten, blant annet fordi solfangere er godkjente som en del av regjeringens tilskuddordning for energisparing i husholdninger.

Det handler bare om at man bør tenke langsiktig og redusere avhengighet av de til en hver tid gjeldende strømpriser.
Solfangerne har i følge Gilje ingen bevegelige deler og vil vare svært lenge.

Større offentlige bygg og industribygg har mest å vinne økonomisk ved å bruke solfangere, i følge Gilje.
Han har også eksempler på hvor gunstig det vil kunne bli for hoteller, der dusjglade gjester kan være en stor utgiftspost.


Dette er en solfanger

– Nå har jeg snakket mye om alle fordelene ved solfangere.
La meg fortelle om et av våre beste og mest populære produkter, fortsetter Gilje.
Den engasjerte lederen av SGP Varmeteknikk vil bruke et moderne, men temmelig typisk produkt som eksempel.

– DIETRISOL PRO solvarmepaneler kombinerer de siste tekniske utviklingene. De er flate paneler som kan installeres på tak, på bakken, vertikalt eller horisontalt eller integreres i taket.

Panelene oppnår sin høye ytelse fordi kombinasjonen overflatebelegg og transparent glass gir 92 % transmisjon.

Panelenes "sun select" absorpsjonsplate med en enkeltrørs varmeveksler sikrer en konstant og jevn flyt av varmevæske, forklarer Gilje.

Vitende om at dette kanskje blir vel mye teknisk for en vanlig leser, forteller han at alt i bunn og grunn handler om teknologi som i ekstrem grad trekker varme ut av sollyset og omsetter denne til varmt vann inne i bygget.

– Et tykt lag isolasjon i underkant minimerer varmetapet fra selve panelet, fortsetter Gilje.
De er beskyttet av haglsikkert glass (sikkerhetsglass tilsvarende det som benyttes i koketopper i dag), en ramme i aluminium og er innpakket i UV-beskyttet silikon, som gjør dem til svært solide og varig solvarmepaneler.

Jo Helge Gilje kan snakke om solfangere i timevis. Han har funnet et produkt som har blitt mer enn bare et salgsobjekt.
Det beste man kan gjøre om Giljes presentasjon vekker interesse, er å besøke SGP Varmeteknikks websted: www.sgp.no.
Der vil man finne mye mer detaljert informasjon enn det som er mulig å gi i denne korte presentasjonen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1