Tips redaksjonen
15.03.2009

Realfagselever vant StatoilHydro-prisen

Tre realfagselever mottok 25. februar StatoilHydro-prisen 2008 for sine besvarelser i teknologi- og realfagskonkurransen som årlig arrangeres i den videregående skolen.
Prisen ble delt ut av Øystein Michelsen, konserndirektør for Undersøkelse og Produksjon Norge, på StatoilHydros energiseminar i Grieghallen i Bergen.

En nasjonal jury har kåret to oppgaver til årets nasjonale vinnere: Erlend Salvesen Njølstad og Heidi Kristine Vintermyr fra Danielsen Videregående skole i Bergen leverte sammen en av vinnerbesvarelsene.

Torill Grimstvedt Gloppen fra Skeisvang videregående skole i Haugesund jobbet alene med den andre vinneroppgaven.

De tre dyktige ungdommene får hver sin pengepremie på 15 000 kroner og kan dessuten glede seg til et besøk på en av StatoilHydros oljeplattformer i Nordsjøen.

I tillegg ble oppgaven til Per Anders Eskås og Bertil Lassesen Ekern fra Stabekk Videregående skole og oppgaven fra Jonas van den Brink og Erlend N. Skodbo utpekt som regionale vinnere.
Hver av disse kunne derfor ta med seg 5000 kroner og diplom hjem fra Energiseminaret.

Konkurransen er et samarbeid mellom StatoilHydro og de regionale vitensentrene i Norge: VilVite i Bergen, Norsk Teknisk Museum i Oslo, Vitensenteret i Trondheim og Nordnorsk Vitensenter i Tromsø.


Tema: "Energi og miljø"
Konkurransen ble startet på Vestlandet med utgangspunkt i VilVite i Bergen i 2002, men har siden 2007 rekruttert elever fra videregående skoler i hele landet.

Tema for årets oppgaver var "Energi og miljø". Konserndirektør Øystein Michelsen karakteriserer elevenes besvarelser som meget gode.

Oppgavene har fokusert på ulike energikilder og forbrenning.
Elevene har vært utfordret til å ha egne meninger og diskusjoner, samtidig som de bruker sine kunnskaper om fysikkens lover, dannelse av CO2 og forbrenning.

– Oppgavene stiller store krav til elevenes informasjonsinnhenting, deres evne til metodisk analyse av problemstillinger og evne til å se sammenhenger.
Besvarelsene demonstrerer solide kunnskaper i fysikk og kjemi og vitner både om nysgjerrighet og forståelse hos ungdommene, sier Michelsen.

Han understreker at satsingen på teknologi og realfag er viktig.

– Norge er helt avhengig av at unge mennesker velger realfagsutdanning.
Vi har store utfordringer i utviklingen av ny teknologi, både innenfor utvinning av olje og gass og i utviklingen av nye energiformer.
Vi håper StatoilHydro-prisen kan bidra til økt interesse blant unge mennesker til å studere realfag, sier Michelsen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1