Tips redaksjonen
15.03.2009

Nye produkter fra Kvina Offshoreservice

Kvina Offshoreservice lanserer i disse dager en helt ny plugg kalt Drain Lock Magnet. Pluggen dekker alle drain fra 0–75mm.
Når skipene skal bunkre, er det påbudt å plugge alle drain. På et tankskip kan det være 8–10 drain på hver side av båten.
Drainene kan variere fra1/2–3".

Drain Lock Magnet dekker alle disse hullene i en og samme plugg.
Pluggen kan plasseres på siden av hver drain når båten forlater land i stedet for at forskjellige plugger samles i en kasse på lageret.
Pluggen prøves ut i disse dager av rederiet JO Tankers, Bergen.

Kvina Offshoreservice har også utviklet Drain Lock Strainer, en sil av sjøvannsbestandig aluminium som kan settes i drainene for hindre at avfall kommer ut i sjøen under seiling.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1