Tips redaksjonen
15.03.2009

Yrkes-NM 2010 til Oppland og Lillehammer

Yrkes-NM vil foregå på Lillehammer høsten 2010. Dette ble nylig bestemt av styret i WorldSkills Norway.
Det er WorldSkills Norway som er hovedansvarlig for Yrkes-NM, men organisasjonen er helt avhengig av et samarbeid med fylkene om gjennomføringen.

Denne gangen var det sendt ut invitasjon til samtlige fylker i landet med forespørsel om å bli teknisk arrangør.

To fylker søkte innen fristen, nemlig Oppland fylkeskommune (Lillehammer) og Nordland fylkeskommune (Bodø).
Begge søkerne leverte solide søknader med gode opplegg for arrangementet.

Styret valgte enstemmig Oppland som samarbeidspart for Yrkes-NM 2010.

Begrunnelsen for dette var bl.a. rammene omkring hele arrangementet, med sterk vekt på et profesjonelt opplegg innenfor en rimelig kostnadsramme.
Dessuten ligger Lillehammer slik til at det er korte reiseavstander for store deler av Østlandet.

Styret mener det er viktig å bygge opp Yrkes-NM som et levedyktig arrangement med stort besøkstall, mange yrkeskonkurranser og stort fokus, noe de mener et Yrkes-NM 2010 på Lillehammer vil være med på.
For øvrig mener styret at det er viktig at arrangementet ambulerer rundt i landet, der det er mulig å få dette til.


Yrkes-NM for tredje gang
Yrkes-NM arrangeres hvert annet år, og 2010 blir tredje gang dette store arrangementet finner sted.
Tidligere har Yrkes-NM vært arrangert på Norges Varemesse på Lillestrøm (2006), med 35 000 besøkende og i Stavanger (2008) med 16 000 besøkende.

Arrangementet har som hovedmål å sette fokus på fag- og yrkesopplæringen i Norge og å få vist fagenes betydning og plass i norsk arbeids- og samfunnsliv.


4. beste nasjon i 2008
Under Yrkes-NM arrangeres nasjonale og internasjonale mesterskap i en rekke forskjellige yrkesfag.
Deltakerne er tatt ut gjennom lokale og regionale konkurranser.
Mange bransjer og fag bruker Yrkes-NM til å ta ut sine deltakere til Yrkes-EM og Yrkes-VM.

Norge har siden 1991 deltatt i internasjonale yrkeskonkurranser for ungdom i alderen 18–22 år.

Norge har gjennom deltakelsen fått vurdert utdanningsnivå/kompetansenivå i forhold til resten av verden, og deltakelsen har så langt vist at vi innenfor mange fag holder godt nivå.

Under Yrkes-EM i 2008 ble Norge 4. beste nasjon, regnet ut fra gjennomsnittlig poengsum, og vår beste ble nr. 4 totalt av 430 deltakere.

Yrkeskonkurranser er med på å øke motivasjonen og kvaliteten i opplæringen og viser på en fin måte hva de enkelte fag består av og hva som kreves av en dyktig utøver.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1