Tips redaksjonen
15.03.2009

Byggekortene utnyttes maksimalt

Firmaet Tempus AS tilbyr løsninger for byggplasser der byggkortene kan snus fra å være et nødvendig onde, til å være selve kjernen i tiltak for forenkling av arbeidsprosesser og rutiner.

Byggekort som kjøpes via Norsik, kan utstyres med forskjellige databærere som strekkoder og magnetstriper.

Størst potensial for forenkling av arbeidsprosesser har imidlertid de kortene som har innebygd MIFARE-brikke. MIFARE-brikken er en elektronisk chip som kan programmeres med de samme opplysningene man finner på selve kortets fremside.

Denne programmeringen gir et såkalt "bransjestandard"- kort og bestilles samtidig med kortene hos Norsik.
I elektronisk format ligger da den enkeltes navn, hvilken arbeidsgiver han tilhører, dennes organisasjonsnummer, personens fødselsdato og ikke minst kortets gyldighetsperiode.


Tre løsninger
Med de løsningene som Tempus lanserer, brukes den elektroniske informasjonen i kortene som kilde.

Tempus leverer tre ulike byggplassløsninger (BPL).
Den enkleste har betegnelsen BPL/HMS.
I denne løsningen hentes opplysningene fra MIFARE-brikken, via leseutstyr, inn i et program som er tilpasset nettopp byggebransjen og byggplassene.
Opplysningene går fra kortet og inn i programmet på mikrosekunder.
Like raskt har opplysningene lagt seg inn i forhåndsdefinerte sikkerhetsinstrukser. Disse kan så skrives ut for undertegnelse. Ingen manuell innfylling av navn er nødvendig.


Registre
Alle kort som er innregistert, blir lagret i registre.
I disse registrene kan man søke opp og sortere opplysninger etter behov. 

Man finner enkelt alle personer fra en bestemt underleverandør eller en enkelt person. Utvalg kan gjøres og alle opplysninger kan sorteres i stigende eller fallende rekkefølge.

Tempus opplyser til Ny Teknikk at de også leverer BPL-systemer som ivaretar mannskapslister etter byggherreforskriften og systemer som gir fullstendig jobb- og prosjektregistrering. F
elles for alle BPL systemer er at byggekortene er identifikatoren som all registrering starter med.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1