Tips redaksjonen
15.03.2009

Rekordinnsamling av elektrisk avfall

RENAS samlet inn hele 53 000 tonn avfall i 2008. Aldri tidligere har det blitt samlet inn så mye elektrisk avfall i Norge.
Lokale forskjeller
– Til tross for noen lokale forskjeller er vi godt fornøyd med mengden avfall vi har samlet inn i 2008.

53 000 tonn tilsvarer en innsamlingsgrad på 98 prosent.

Myndighetskravet er minimum 80 %, sier Gunnar Murvold, administrerende direktør i RENAS.

Sett i forhold til folketall blir det samlet inn mest i Sør-Trøndelag og minst i Aust-Agder. Der blir det samlet inn 600 tonn avfall fordelt på 107 000 innbyggere.

I Nordland samles det inn 2 392 tonn på 240 000 innbyggere, i Troms 1 401 tonn på 155 000 innbyggere og i Finnmark 637 tonn på 72 000 innbyggere.

– Noe av forskjellene kan nok forklares ut fra lokale forskjeller. Men det forklarer likevel ikke alt. Men andelen industribedrifter i et område kan forklare noe av forskjellen. Uansett vil vi ha innsamlingsmengden opp i de fylkene som kommer dårligst ut.
Det er et forbedringspotensial i de fylkene der det samles inn minst. Her må innsatsen skjerpes, sier Murvold.


Sparer naturen
 
Innsamlingen av EE- avfall forhindrer store mengder miljøgifter fra å havne i naturen. Blant annet ble det samlet inn 91,7 tonn kondensatorer som inneholder PCB.

4,1 tonn kvikksølvkomponenter og 10,2 tonn røykvarslere som inneholder radioaktive stoffer.

Dagens lovregulering krever at alle PCB- kondensatorer i lysarmaturer skulle vært utfaset innen 1. juli i fjor.

Etter fristens utløp har RENAS fortsatt mottatt store mengder PCB kondensatorer fra lysarmaturer. Det vil si at mange bedrifter bryter myndighetsreguleringen.

Men folk har begynt å levere inn sine lyskilder korrekt. Her kan vi vise til en gledelig utvikling.
Mengden av innsamlet lyspærer/sparepærer har økt fra 54,4 tonn i 2007 til 104,9 tonn i 2008.
Og innsamlet mengde med lysrør har økt fra 730 tonn i 2007 til 915 tonn i 2008. Både sparepærer og lysrør inneholder kvikksølv.

Miljøgiftene i elektroproduktene er de farligste miljøgiftene vi omgir oss med.
På avveie kan de gi kreft, påvirke arvestoffene, svekke reproduksjonsevnen og føre til missdannelse hos barn.


Enestående gassavtale
RENAS- systemet samler også inn store mengder med transformatorer, kabler og ledninger, installasjonsmateriell og lignende. Bl.a. har vi samlet inn høyspentkomponenter som inneholder klimagassen SF6, totalt 48,6 tonn i 2008.

SF6 er den mest potente klimagassen vi kjenner.
1 kg SF6-gass har et klimapotensial som tilsvarer ca. 22 500 kg CO2.

Norge er det eneste landet i verden der det er inngått avtale mellom myndighetene og elektrobransjen om å redusere utslippet av denne gassen.

Hvert år siden avtalen ble inngått i 2002, har elektrobransjen bidratt til å redusere utslippet fra denne klimagassen tilsvarende utslipp fra 20 000 biler hvert år.
Siden 2002 vil reduksjon tilsvare CO2-utslippet fra ca. 80 000 biler i ett år.

– 53 000 tonn giftig avfall tilsvarer 3 500 trailere med avfall.
Det sier seg selv at hadde elektrisk avfall med blant annet tonnevis av kvikksølv, bly, asbestbrommerte flammehemmere og PCB havnet ut i naturen, ville konsekvensene vært enorme.
Medlemmene i RENAS tar virkelig et praktisk grep for å se til at avfallet deres ikke skader miljøet, sier Murvold.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1