Tips redaksjonen
15.03.2009

Svanemerket kjemikaliesystem for bilvask

Pineline er til nå den eneste produsenten av kjemikalier for bilvask som tilbyr
et komplett Svanemerket kjemikaliesystem for maskinvask.
I dag er alle maskinvaskehaller tilknyttet et lokalt renseanlegg, og en del har også fått Svanens miljømerke fordi de gjenbruker vannet.

– Men det stilles ingen formelle krav til at de kjemikaliene som brukes, skal være Svanemerket, noe alle våre produkter er.
Det betyr blant annet at de er biologisk nedbrytbare, sier forskningssjefen i Pineline, Tomi Pohjolainen.

Gir konkurransefortrinn
Kari Limnell, som er ansvarlig for bilvaskvirksomheten hos det finske oljeselskapet Stl, påpeker at dagens kunder er miljøbevisste og foretrekker bilvask der også vaskekjemikaliene er miljømerket. I 2006 overtok Stl Esso i Finland.
Selskapet har ca. 80 bilvaskehaller.

– Vi så at miljøspørsmålene blir viktigere og viktigere og bestemte allerede i 1998 at vi skulle gå over til Pineline sine produkter, sier Limnell.

Ifølge ham betyr Pinelines Svanemerkede produkter først og fremst at kundene vet at deres bil alltid blir vasket med kjemikalier som er biologisk nedbrytbare og også skånsomme for bilen.

– Poenget er at vaskeresultatet dessuten er klart bedre enn med tradisjonelle vaskekjemikalier, sier Limnell.

Pineline sitt kjemikaliesystem for bilvask har siden 2003 også blitt brukt av Esso i Norge, der selskapet har ca. 100 egne bilvaskelinjer og like mange samarbeidspartnere.

– Pineline er et naturlig valg med tanke på dagens miljødiskusjon. Det er også et kostnadseffektivt alternativ for maskinvask under nordiske forhold der det brukes mye salt og piggdekk, sier Otto Nielsen.

Siden ingen av produktene klassifiseres som skadelige, etsende eller brannfarlige, betyr det også at de er trygge for personalet.

– Arbeidssikkerheten er en prioritet for oss.
Den forbedres ytterligere ved at produktene leveres i letthåndterlige tiliterspakninger med konsentrat.
Vi bruker Svanemerket på alt bilrelatert reklamemateriell og på TigerWash-stasjonene, og vi tror absolutt at det er positivt for virksomheten, sier Otto Nielsen.


Med miljøet i fokus
Ny Teknikk får opplyst at Pinelines produkter beviselig er mer miljøvennlige enn mange
konkurrerende vaskemidler; vaskeresultatet er minst like bra, og produktene er ikke nødvendigvis dyrere i innkjøp enn konvensjonelle bilpleieprodukter.

– Vi utviklet produktserien fordi mange av dagens bilpleieprodukter inneholder en rekke kjemikalier, for eksempel hydrokarbonbaserte løsningsmidler, aromatiske forbindelser og farlige tensider for miljøet, sier Pohjolainen.

Det er ikke bare innenfor vaskekjemikalier for automatisk bilvask at selskapets produkter har blitt utviklet betydelig raskere enn det lovgivningen krever.

– Vi har alltid påpekt miljøaspektene i våre produkter, enten det gjelder industrielle vaskekjemikalier eller håndpleieprodukter, understreker Pohjolainen.


Mer økologiske, men like effektive

Kravene for at en vare eller tjeneste skal bli Svanemerket, er tøffe og gjelder for all miljøpåvirkning fra produktene fra råvare til avfall.

Kravene oppdateres hvert fjerde år i samsvar med den tekniske utviklingen i bransjen, og produktene kan kontrolleres gjennom stikkprøver i den perioden Svanemerkingen gjelder.

– Våre Svanemerkede bilpleieprodukter inneholder bare stoffer som lett brytes ned i naturen. De er også produsert med så lite miljø- og helseskadelige stoffer som mulig og har et begrenset innhold av fosfater.
Dessuten må de være like effektive som tilsvarende produkter i tester som gjøres av uavhengige forskningsinstitutter, sier Pohjolainen.

– Til tross for at dagens automatiske bilvaskehaller oppfyller gjeldende miljøkrav, kan de med hjelp av våre produkter skille seg ut fra sine konkurrenter på en positiv måte.
Miljøspørsmålenes betydning har jo økt merkbart i de senere årene, og Svanemerkingen er internasjonalt kjent for at den virkelig viser at et produkt i sin helhet er økologisk, avslutter Pohjolainen. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1