Tips redaksjonen
15.03.2009

Norske bilister vil spare miljøet, men vet ikke helt hvordan

Nesten fire av ti spurte mener dagens miljøutfordringer har konsekvenser for bilkjøringen deres.
En undersøkelse gjennomført for forsikringsselskapet If blant 1900 nordmenn viser at 35 prosent av norske bilister mener dagens miljøutfordringer har fått konsekvenser for deres bilbruk. Men når det kommer til konkrete tiltak, er de mer usikre på hva de skal gjøre.


Kjører mindre bil

– Vår undersøkelse viser at miljøtankene har slått godt inn hos norske bilister, men at få har gjort konkrete miljørelaterte tiltak i bilbruken sin.

If merker ikke noe til at kundene ønsker å redusere sine valgte kjørelengder på bilforsikringene.
Ved siste årsskifte hadde 84 prosent av Ifs bilkunder valgt kjørelengde-trinn under 16.000 km. pr. år.
Dette er uendret fra året før, sier konserndirektør Ivar Martinsen i If.

En liten gruppe – 6 prosent – svarer at de har lagt om kjørestilen.

Undersøkelser viser at man kan redusere drivstofforbruket med opptil 20 prosent som en følge av endret kjørestil og enkle tiltak, for eksempel riktig lufttrykk i dekkene og redusert bruk av aircondition.

41 prosent av de som sier at miljøutfordringene har fått konsekvenser for dem, svarer at de kjører mindre.
Her er det relativt store geografiske forskjeller.
Folk i byene er mer positiv til mindre bilkjøring enn folk i distriktene, som naturlig nok henger sammen med geografiske avstander og et mindre utbygd kollektivtilbud.


Kompiskjøring

Kompiskjøring av miljøhensyn er lite utbredt. Bare fire prosent driver kompiskjøring av miljøhensyn.
Selv om det er så få som svarer bekreftende på dette, kan det være en god del flere som samordner kjøringen med andre på grunn av økonomi eller andre praktiske årsaker.


Få vurderer mer miljøvennlig bil

12 prosent av de spurte vurderer å kjøpe mer miljøvennlig bil.

Av de som mener miljøutfordringene har konsekvenser for bilkjøringen, svarer 12 prosent at de kjører mer kollektivt.
Også her er de geografiske forskjellene store med tanke på hvor i landet kollektivtilbudet er best.


Sykler og går mer

10 prosent sykler, og 9 prosent går mer som følge av miljøutfordringene.
Også her spiller geografi inn, naturlig nok, ettersom bruk av sykkel og apostlenes hester til ren transport avhenger av avstand til jobb, barnehage, butikk og andre servicetilbud.


Ingen velger bort bilferien

Bilferien er hellig. Ingen velger bort den for å spare miljøet. Det er heller ingen som har redusert kjøringen av barn til skole/fritidsaktiviteter for å spare miljøet.

– Alt i alt viser undersøkelsen et betydelig ønske om å endre atferden, men det er begrenset hva som er gjort i konkret handling.
Endring til mer miljøvennlig bilhold ser ut til å være en lang prosess i befolkningen, mener Martinsen.

Undersøkelsen er gjennomført i 2008 blant et representativt utvalg på 1900 nordmenn.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1