Tips redaksjonen
10.02.2009

Norges Maritime Utdanningssenter: Nytt kurs skal forebygge ulykker

De fleste skipsulykker skyldes menneskelige feil. – Ulykker er ofte forårsaket av mangel på teamwork og kommunikasjon både blant skipspersonell og i rederiene på land.
Det som må til, er bedre forståelse og nye holdninger, sier seksjonssjef Rune Løkling, ansvarlig for kurset Maritime Resource Management (MRM).

Dette er bakgrunnen for at Norges Maritime Utdanningssenter nå introduserer kurset Maritime Resource Management i Norge. Tre firedagers kurs er satt opp før sommeren. Det første holdes 23. til 26. februar.


Utviklet i Sverige
MRM er et internasjonalt anerkjent kurs, utviklet i Sverige av sjøforsikringsselskapet The Swedish Club.

MRM retter seg mot personell både på land- og sjøsiden og skal bidra til å skape en grunnleggende forståelse for hvilken kompetanse som kreves både av skipsbesetning og rederi.

I den internasjonale skipsfarten har det i en årrekke vært fokusert på bridge resource management-(BRM-)kursing, det vil si kommunikasjon mellom skipsbesetningen, spesielt på broen.

– Nå ønsker vi å ta dette et skritt videre ved at også de ansatte på rederikontorene i større grad blir involvert.
Det er utvilsomt behov for å forbedre kommunikasjonen mellom skipsbesetningen og de ansatte på rederikontoret.
Det vil øke forståelsen av hvordan alle som er involvert i ett rederi, kan bidra til en mer sikker og effektiv operasjon understreker Løkling.


Flere ulykker
Rapporter viser at sannsynligheten for å bli involvert i alvorlige ulykker er dobbelt så stor som for bare fem år siden.

Ifølge Løkling er det flere årsaker til denne utviklingen: veksten i antall skip, et økende kommersielt press og ikke minst en kritisk mangel på tilstrekkelig kompetent og erfarent personell.

– Med tanke på de 400 skipene og offshoreriggene som for tiden er under bygging eller i bestilling av norske redere, er det alarmerende hvor lite mange av dem har tenkt igjennom hvordan de skal klare å skaffe kvalifisert personell.


En viktig begynnelse
Seksjonssjef Løkling tror ikke et firedagers kurs alene vil være tilstrekkelig til å endre holdninger og få ned ulykkestallene på skip.

– Men det vil kunne sette i gang viktige prosesser, påpeker Løkling, som selv har mange års erfaring som sjømann.
Så sent som i februar 2008 gikk han i land etter 12 sammenhengende år som kaptein på passasjerfartøy, de senere årene i rederiet Royal Caribbean Cruise Line.

– Som kaptein har jeg hatt ansvar for store materielle verdier og tusenvis av menneskeliv.
Enkeltavgjørelser kan få enorme konsekvenser.
Jeg har erfart hvordan det er å være på skip i rederier der kommunikasjonen har vært omtrent ikke-eksisterende, og jeg har vært i rederier og på skip der folk ikke tør å snakke med hverandre, ikke tør å påpeke og korrigere, komme med konstruktiv kritikk eller utfordre hverandre.


Kommunikasjon er nøkkelen
Løkling er overbevist om at forbedret kommunikasjon er nøkkelen til å snu ulykkesstatistikkene.

– En ulykke vil stort sett alltid være en konsekvens av en serie med hendelser.
Man kjører ikke på grunn eller kolliderer uten videre.

Jeg har selv vært i kritiske situasjoner i nestenulykker om bord på skip.
Situasjonene som fører til nestenulykker, og i verste fall reelle ulykker der menneskeliv og store miljøskader og materielle skader oppstår, er som oftest relatert til menneskelig svikt i flere ledd.

Det å kunne kommunisere og ha en grunnleggende forståelse for alle ledd i en organisasjon samt å kunne tolke og reagere på signaler hos andre mennesker, kan være helt avgjørende i kritiske situasjoner.

En viktig målsetting med kurset er å skape en større forståelse for menneskets evner og begrensninger og hva som kan føre til likegyldighet og manglende oppmerksomhet.

Kursene holdes på følgende datoer: 23.–26. februar, 14.–17. april, 2.–5. Juni

For nærmere informasjn om MRM, ta kontakt med Rune Løkling, tlf 909 89 980 eller send e-post til r.lokling@mmu.as

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1