Tips redaksjonen
10.02.2009

Bedre fangst med kunstig agn i pose

På oppdrag fra forskningsfondet FHF og Norges Råfisklag har Nofima, sammen med linefartøyet "Sigurdur B" gjennomført forsøk med håndegnet line på Malangsgrunnen i Troms med kunstig agn i pose.
Forsøkene så langt tyder på at poseagnet gir mer og større hyse i fangstene. Sammenlignet med sauri øker fangstratene (kg/krok) på hyse med 15 %, og mot makrellagn med 31 %.

Agnet som ble testet, er produsert av feit makrell med åte.

Produksjonen foregår ved at fryst makrell males opp og formes i ti grams enheter under stort press. Agnene pakkes deretter i poser av cellulose.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1