Tips redaksjonen
10.02.2009

Hybrider truer villaksen

Krysninger mellom laks og ørret kan bety slutten for villaksen i elver der laksebestanden allerede er svekket. Det mener lakseforskeren Kjetil Hindar ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Han spår en dyster framtid for villaksen.
Hybridene konkurrerer godt om mat og plass i elvene, der den viktigste delen av bestandsreguleringen foregår.
Det betyr at de reduserer reproduksjonsevnen til laksebestanden, noe som er spesielt dramatisk i elver der laksebestanden allerede er på et minimum.

Hybridisering kan derfor være en faktor som sender laksebestandens størrelse i en negativ spiral, forklarer Hindar.

Både Skibotnelva, Driva og Vefsna trues av økende hybridisering. Dette er elver der laksebestandene er sterkt redusert på grunn av lakseparasitten Gyrodactylus salaris og mye ikke-stedegen laks.

– Økte forekomster av krysninger mellom laks og ørret er en av de alvorligste truslene mot villaksen, særlig fordi hybridiseringen ser ut til å øke i bestander som allerede er svekket, sier Hindar.

I de tre elvene er laksebestandene infisert av "gyro" og sterkt redusert i antall, mens ørreten dominerer.
Det er også høye forekomster av ikke-stedegen laks i disse elvene. Vi kan si at Gyrodactylus og rømt oppdrettslaks er to faktorer som "legger til rette" for hybridisering, sier Hindar.

– Hybridisering er et sammensatt problem.
Den alvorligste effekten er at det produseres avkom som konkurrerer om mat og plass i elva, uten at de selv bidrar til noen lakse- eller ørretbestand, sier Hindar.

Han er sentral i lakseforskningen både nasjonalt og internasjonalt og har særlig kompetanse innenfor genforskning.

– Økte forekomster av krysninger mellom laks og ørret er en av de alvorligste truslene mot villaksen, særlig fordi hybridiseringen ser ut til å øke i bestander som allerede er svekket.

I Skibotnelva, Vefsna og Driva er laksebestandene infisert av "Ggyro" og sterkt redusert i antall, mens ørreten dominerer. Det er også høye forekomster av ikke-stedegen laks i disse elvene.

Vi kan godt si at Gyrodactylus og rømt oppdrettslaks er to faktorer som "legger godt til rette" for hybridisering, sier Hindar.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1