Tips redaksjonen
10.02.2009

Norge får flere og yngre ingeniører

Antallet årsverk i ingeniørbransjen har økt med 10 prosent fra 2007 til 2008. I alt er det nesten 7500 ingeniører ansatt i firmaer som er medlemmer i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).
– De tre siste årene har vi sett en klar tendens til at det rekrutteres stadig flere yngre medarbeidere.
For perioden 2005 til 2008 er snittalder redusert med to år, sier Liv Kari Hansteen, administrerende direktør i RIF. 

Antall ingeniørfirmaer er redusert fra 274 i 2007 til 256 i 2008. Grunnen er oppkjøp og fusjoner i bransjen.
Dette er en trend som har vedvart noen år, og som trolig vil fortsette. Samtidig har antall årsverk i RIF-firmaer økt med ti prosent, fra 6808 i 2007 til 7488 i 2008.

En arena for samfunnsansvar
Stadig flere unge ser hvor spennende ingeniørbransjen er.
Mange unge ser at en jobb som rådgivende ingeniør også er en arena for å utøve samfunnsansvar, enten ved å utvikle bærekraftige løsninger for framtidige bygg eller veier og anlegg, eller ved å bedre samfunnssikkerheten.

– Dette er gledelig fordi ingeniørbransjen gir også utfordringer for dem som vil øke kvaliteten og funksjonaliteten på steder der mennesker bor og ferdes, sier Liv Kari Hansteen. 

Lønn
Begynnelønnen for sivilingeniører er nå i gjennomsnitt kr 440 000, viser statistikk fra RIF.

Gjennomsnittslønnen for sivilingeniører ligger på kr 650 000, og de tjener best i Oslo og Akershus. Ingeniørene som begynte å jobbe på slutten av 1970-årene, har en gjennomsnittlig årslønn på kr 773 000, som er den høyeste.
Lønnsøkningen var i gjennomsnitt 6.5 % i 2008, i 2007 var tilsvarende lønnsøkning 7 %.

– Det kan være flere grunner enn lønn som gjør at yngre søker seg til bransjen.
Variert arbeidsdag der man kan kombinere teori med praksis, selvstendighet og ansvar er andre stikkord, sier Thorn Fredrik Hemsen, prosjektansvarlig i Multiconsult og styreleder for Ung i RIF

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1