Tips redaksjonen
10.02.2009

Skal ha 100 nye IT-medarbeidere

IT-konsulentselskapet Steria skal ansette 100 nye medarbeidere i Norge i løpet av 2009. De første 30 er allerede klare.

– Vi opplever en massiv ordreinngang – den største på flere år – og også ordrereservene er store.
Dette gjør at vi trenger å øke kapasiteten, slik at vi holder oss leveringsdyktige, sier Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria Norge.

Allerede er 12 av årets nyansatte i gang med sine første arbeidsdager hos Steria, mens ytterligere 18 snart er på plass.

Steria ser etter alt fra nyutdannede ingeniører til seniorrådgivere, og ønsker medarbeidere med kompetanse innen blant annet infrastruktur, nettverk, prosjektledelse, Java, Business Intelligence og Scrum.

Lindgren mener utsiktene er gode for Steria i 2009, til tross for mer usikre tider i de fleste bransjer.
Steria er tungt inne i offentlig sektor, med blant andre Skatteetaten, Statens Pensjonskasse, Forsvaret, Statens Lånekasse, NAV, Statens Landbruksforvaltning og Justis- og politidepartementet på kundelisten.


Lavere turnover
I 2008 ansatte Steria 94 nye medarbeidere i Norge, slik at selskapet ved utgangen av året hadde 375 medarbeidere.

Samme år opplevde Steria en turnover på 11 prosent blant sine medarbeidere, mot 19 prosent i 2007.

Lindgren anslår at turnover-en vil ligge på under 10 prosent i 2009, som følge av et mer usikkert arbeidsmarked.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1