Tips redaksjonen
05.01.2009

Program for basiskompetanse

Vox lyser ut 27 millioner kroner i tilskudd til opplæring på arbeidsplassen. Tilskuddet gjelder lesing, skriving, regning og data.
Private og offentlige virksomheter kan søke om tilskudd til opplæring for sine ansatte.
Opplæringstilbydere og organisasjonene i arbeidslivet kan også søke i samarbeid med en virksomhet.

Søknaden leveres elektronisk innen 23. januar 2009. 
Man kan få hjelp til å skrive søknaden av BKA-kontakter rundt om i landet (BKA = basiskompetanse for arbeidslivet).
Vox gir også veiledning i å søke.

430 000 voksne i Norge har for svake ferdigheter i lesing og tallforståelse. 27 prosent av befolkningen behersker ikke data.

Mange opplever ikke selv at de har et opplæringsbehov og risikerer å falle utenfor ved omstillinger. Dette viser norske og internasjonale undersøkelser.

Tillitsvalgte spiller ofte en avgjørende rolle for at opplæringstiltak skal nå fram til dem som trenger det.
Vox har samlet tips og råd om hvordan man kommer i gang med opplæring gjennom BKA-programmet. 

BKA skal bidra til at voksne får nødvendig basiskompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.
Målet er å hindre utstøting. Programmet er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk.

Hansa Borg er en av virksomhetene som allerede har tatt tak i problemet.
Ledelsen ønsker ansatte som er rustet for endringer og har startet opplæring gjennom BKA.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1