Tips redaksjonen
05.01.2009

E-revolusjon etter fem år med Altinn

Tre av fire bedrifter har kuttet papirarbeidet. Altinn kunne i desember feire fem-årsdag i visshet om at den offentlige skjemaportalen har ført til forenkling for næringslivet og samtidig stått for modernisering av offentlig sektor.
Siden portalen åpnet 4. desember 2003, har om lag 400 000 norske bedrifter gått over fra papir til elektronisk innlevering av offentlige skjemaer.
34 millioner skjemaer har passert gjennom Altinn siden starten.

– Dette er svært gledelig og i tråd med Nærings- og handelsdepartementets arbeid med å forenkle bedriftenes hverdag.

Altinn har gjort det mulig for bedriftene å bruke mindre ressurser på offentlig rapportering og desto mer ressurser på sin egen kjernevirksomhet.

På denne måten kan vi si at Altinn har gitt et solid bidrag til å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig, sier Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Bedriftene tilfreds med Altinn
I tillegg til stort gjennomslag i næringslivet viser årets spørreundersøkelse blant 2000 næringslivsledere at bedriftene er godt tilfreds med Altinn.

Tre av fire sier at Altinn er enkel å bruke, og at Altinn fører til at bedriften bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid.

– Altinn er et levende bevis på at vi har en framtidsrettet offentlig sektor tilpasset næringslivets behov for forenkling.

Når 400 000 bedrifter er gått over til elektronisk innrapportering av offentlige skjemaer, snakker vi om en stille e-revolusjon, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.
Hun får støtte fra administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon, Finn Bergesen jr.

– Altinn har forenklet arbeidsdagen for både regnskapsførere, revisorer, økonomimedarbeidere og for den enkelte næringsdrivende.

Samtidig er det viktig for NHO å påpeke at vi på ingen måte er i mål.
Fortsatt bruker bedriftene altfor mye tid på å rapportere til det offentlige.

Vi har derfor store forventninger til den videre satsingen på Altinn i årene framover, sier Bergesen.

Storsatsing på Altinn II
Brønnøysundregistrene har ansvaret for forvaltning og videreutvikling av Altinn-løsningen.
Brønnøysundregistrenes direktør og leder i styringsgruppen for Altinn II, Erik Fossum, lover at målet for videreutvikling av Altinn samsvarer godt med næringslivets forventninger.

– Selv om vi har kommet langt på fem år, viser satsingen på Altinn II at heller ikke vi mener vi er kommet langt nok.

Altinn II legger til rette for store besparelser – både for næringslivet og i forvaltningen i årene framover.
Et av de viktigste målene er å oppnå bedre samhandling på tvers mellom offentlige organer som innhenter opplysninger fra næringslivet, sier Erik Fossum.

Kontaktpunkt for EUs tjenestedirektiv
Regjeringen er også opptatt av andre sider ved Altinn.

– Næringslivet skal på sikt forholde seg til bare én nettportal for all innrapportering og kommunikasjon med forvaltningen.
Når vi nå utvikler Altinn videre, legger vi derfor stor vekt på å samle informasjonstjenestene for næringslivet.
Altinn skal også være næringslivets kontaktpunkt for informasjon og tjenester i forbindelse med EUs tjenestedirektiv, avslutter Sylvia Brustad.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1