Tips redaksjonen
05.01.2009

– Foreldre må kreve alkolås i skolebusser

Også i år er skolebussjåfører tatt for promillekjøring. Nå må kommuner og foreldre kreve alkolås i skolebusser, mener MA.
Hver dag tar titusener av norske skolebarn buss til og fra skolen.
De bør ha trygghet for at sjåførene ikke er ruset, sier direktør Terje Tørring i MA, Rusfri trafikk og livsstil.

Han mener det er helt uakseptabelt at skolebussjåfører kjører i påvirket tilstand. 

– Vi ser at utviklingen i trafikken har gått feil vei i år, med flere drepte og skadde, og flere fyllekjørere.
Alkohol er involvert i hver tredje dødsulykke på veiene. Når vi har teknologi som alkolås tilgjengelig, bør vi ta den i bruk, sier Terje Tørring.

Ønsker samarbeid
MA oppfordrer nå kommuner og foreldreutvalg til å kreve alkolås i alle skolebusser når busstjenester legges ut på anbud.

– Vi foreslår at alkolås må med i konsesjonsbetingelsene for alle kjøretøyer som skal benyttes i skoleruter.
Både kollektivselskapene og passasjerene har interesse av at sjåførene ikke fristes til å kjøre i alkoholpåvirket tilstand, sier Tørring.

Ønsket er å samarbeide med lokalpolitikere, skoler, foreldrearbeidsutvalg og samferdselsmyndigheter for å sikre tryggere kjøring av skolebarn.

MA, som tidligere het Motorforenes Avholdsforbund, arbeider for å bekjempe promillekjøring på norske veier.

Oppland først
Oppland fylkeskommune var først ute med krav om alkolås i busser da busstransporten i Lillehammer ble lagt ut på anbud i januar i år.

– Med alkolås kan vi styrke kollektivtrafikken som et sikkert transportalternativ.
For oss har det vært en udelt positiv erfaring, og vi kommer til å ha det samme kravet i neste anbudsrunde, sier rådgiver Magne Flø i samferdselsavdelingen i Oppland fylkeskommune.

I Sverige er det allerede innført krav om alkolås i nye biler innen 2012. Allerede nå har mange svenske kommuner begynt å stille krav om alkolås til sine transportører.

– Vi håper flere kommuner vil gjøre som Oppland, og at norske politikere lar seg inspirere av Sverige.
Der viser erfaringen at alkolås øker trafikksikkerheten, sier Terje Tørring.

Følger opp
MA tilbyr norske kommuner å delta i møter for demonstrasjon og presentasjon av alkolås. 

– På nyåret vil vi følge opp dette med direkte kontakt med kommunene og avtale møter for det videre arbeidet med denne saken.

Han mener det er klokt å starte med alkolås i kollektivtransporten, men innen 2012 ønsker MA vedtak om alkolås i alle nye norske biler.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1