Tips redaksjonen
05.01.2009

Prisbelønt fallsikring for sikrere arbeidsmiljø

Et nyutviklet fallsikringssystem fra Miller by Sperian har fått den britiske sikkerhetsbransjens pris for beste produkt.
Söll Vi-Go er et helt nytt, vertikalt fallsikringssystem av vaiertype for arbeid på faste stiger og i master.

Ifølge Arbeidstilsynets statistikk ble det meldt om 22 dødsulykker på grunn av fall i tidsrommet 2003 til oktober 2008 innenfor bygge- og anleggsvirksomhet, eiendomsdrift, industri og kraft- og vannforsyning.

Ifølge byggenæringen var det 14 dødsulykker på grunn av fall i denne perioden.

I samme tidsrom har det inntruffet 10 185 rapporterte fallulykker i de ovennevnte bransjene.
Selv om de fleste av ulykkene skjer på mindre bygge- og anleggsplasser, viser Arbeidstilsynets tilsynsaktivitet overfor de store entreprenørselskapene at sikkerheten der heller ikke tas nok på alvor alle steder.

– Arbeidstilsynet er opptatt av at ulykker skal forebygges. Dette er et av våre satsingsområder, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

Anders Fregerslev, fallsikringsspesialist hos Sperian Protection Nordic AB, er også bekymret på grunn av det store antallet ulykker.

– Vi har mange kurser der vi går gjennom hvordan man setter opp en effektiv fallsikring på en arbeidsplass.
I over 50 år har vi vært ledende innenfor utviklingen ved å finne frem til systemer, utstyr og løsninger som gjør arbeid i høyden sikrere.
Fokuset ligger på å utvikle produkter som er ergonomiske og lette å bruke.
Det er bare når produktene brukes at de redder liv, poengterer han.

Nyutviklet system for fallsikring
Den nye fallsikringen Söll Vi-Go er et vertikalt vaiersystem som først og fremst er tenkt brukt til arbeid på faste stiger og i master.

Systemet består av en vaier med festeanordning samt en nyutviklet låsekasse som glir opp og ned langs vaieren.
Systemet kan brukes både ved nyinstallasjon og komplettering av allerede oppførte klatreveier, for eksempel i anlegg for vindkraft, energiforsyning, telekommunikasjon eller innenfor industrien.

– Vi har utviklet en helt ny glidende låsekasse med dobbel låsemekanisme som gjør låsen ekstra sikker, forklarer Anders Fregerslev og fortsetter:

– Låsen kan løsnes og fjernes fra vaieren med bare én hånd og er derfor meget enkel å bruke.
En mekanisme gjør at man ikke kan håndtere låsen feil når den skal festes på vaieren.

Den doble låsemekanismen gjør at låsekassen heller ikke kan løsne fra vaieren. Låsen reagerer svært raskt ved belastning. Söll Vi-Go har en demper som i stor grad reduserer den kraften kroppen utsettes for ved et fall.

– Falldemperen er innebygget i hver låskasse.
Ettersom demperen sitter på låsen og ikke i vaieren, minker belastningen på selve vaierfestet dersom en annen bruker skulle falle.
På tross av disse gode sikkerhetsegenskapene glir låsekassen ved normal klatring lett langs vaieren og er behagelig å bruke, avslutter Anders Fregerslev.
Delene i Söll Vi-Go er av galvanisert eller rustfritt stål.

Pris for beste produkt
Miller by Sperian fikk i vår den britiske utmerkelsen BSIF 2008 for Söll Vi-Go fallsikringssystem.

Prisen ble delt ut av The British Safety Industry Federation (BSIF)
på sikkerhetsmessen Safety & Health Expo i Birmingham.

Utmerkelsen BSIF tildeles nyskapende produkter på områdene helse og sikkerhet på arbeidsplassen

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1