Tips redaksjonen
05.01.2009

Næringslivets miljødugnad inngår kontrakter verdt 170 millioner

RENAS har inngått kontrakter med 15 behandlingsanlegg over hele Norge for å kunne resirkulere og behandle elektrisk avfall trygt.
Totalt har miljøkontraktene en verdi på cirka 170 millioner kroner de neste tre år. Anleggene vil behandle omtrent 150 000 tonn elektrisk avfall de neste tre årene.

– Vi har i mange år samlet inn over 90 prosent av alt næringselektroavfall, og vi tar nå imot alle elektriske produkter.
De nye kontraktene med de mest profesjonelle innen avfallsbransjen skal gjøre oss enda bedre.
Samarbeidspartnere, som for eksempel Elektronikkgjenvinning Vest i Bergen eller Stena Metall AS i Oslo, skal bidra til å fortsette miljøvernarbeidet, sier Gunnar Murvold, administrerende direktør i RENAS.

15 anlegg vil ta imot EE-avfall fra hele landet. Det vil tilsvare 5000 tonn i året.

Konjunkturene vil i noen grad ha innvirkning på hvor store mengder EE-avfall som vil bli samlet inn i de nærmeste årene Ved å sørge for en sikker behandling av produktene hindres miljøgifter som PCB, kvikksølv, asbest, bly og bromerte flammehemmere å komme ut i naturen.

– Totalt samler vi i RENAS-systemet inn over 50 000 tonn kasserte EE- produkter.

I 2007 forhindret vi at 75 tonn kondensatorer med PCB, 5,7 tonn kvikksølvkomponenter og 373 tonn olje og oljeholdig avfall kom ut i vårt naturlige kretsløp.

Hadde vi bare sluppet giften ut i naturen, ville konsekvensene vært katastrofale, sier Murvold.
– I tillegg håndterte vi 36 tonn SF6, en meget potent klimagass, legger han til.

Med en innsamlingsgrad på 96 prosent av alt næringselektroavfall sørger RENAS for at næringslivets forpliktelser og miljøansvar på området blir oppfylt. 

Modellen er et eksempel på en bærekraftig miljøhåndtering med private bedrifter i førersetet.

– Miljøansvar er bra for bedrifter; våre medlemmer burde bruke suksessen.
Ansvaret bedriftene har tatt og organiseringen av innsamling, resirkulering og håndtering av elektriske produkter, såkalt EE-avfall, er et eksempel til etterfølgelse i miljøkampen, sier Murvold.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1