Tips redaksjonen
07.12.2008

Ordreplukker for høye hyller

Mitsubishi Forklift Trucks har innført en fullstendig omkonstruert ordreplukker for høye hyller.
48-voltsmodellen OPBH10NH tillater plukking i høyder på opptil 11,5 meter. Den kraftige hydrauliske VS-motoren sørger for rask løftehastighet.

For oppgaver som ikke krever så høye og raske løft, tilbyr Mitsubishi 24-voltsmodellen OPBH10N med LS-løft.

I alle andre henseender følger begge modellene i OPBHN-serien samme spesifikasjoner som standard med et særlig fokus på ergonomiske funksjoner, opplyser selskapet i en nyhetsmelding.

Modellene har for eksempel en spesiell ergoløftdesign, der løftemekanismen er plassert under gulvet i førerhuset. D
et har gjort det mulig å gjøre førerhusets vegg tynnere, slik at lasten blir lettere å nå.


Palleheisen vil heve last til en maksimal høyde på 750 cm.


Nyskapninger
Ved å dele opp kontrollenheten er tilgangen til lasten blitt ytterligere forbedret, opplyser selskapet, og risikoen for utilsiktet aktivering av betjeningselementene når føreren lener seg forover for å nå lasten, er betydelig redusert.

Interessante nyskapninger er blant annet styrespakbetjening i tillegg til en induktiv hånddetektor som ikke tillater bruk av trucken med mindre begge hender er trygt inne i førerhuset.

Det spesielle med denne detektoren er at den bare reagerer på kroppsvev. Den kan ikke narres ved at det plasseres en annen gjenstand der hånden skulle være.

Betjeningselementene kan plasseres på gaffelarmsiden eller på mastesiden, og kundene kan velge mellom understell med tre forskjellige bredder og førerhus med fire forskjelllige bredder.

Førerhusets sidedører har ingen skarpe kanter, slik at det er behagelig å lene seg mot dem, og de har en lett aluminiumskonstruksjon som gjør dem enkle åpne.


Visionmast og PIN-kodestartleser
Mitsubishi Visionmast er konstruert for å gi førerne god sikt forover når trucken kjører med gaffelarmene bak. Den er også konstruert for å sikre stor restkapasitet.

En PIN-kodestartleser koplet til en ny generasjon av Mitsubishis elektroniske kontrollsystem tillater teknikerne å programmere et bredt utvalg av prestasjonsparametere via truckens eget display – uten behov for å kople den til en bærbar datamaskin. Føreren har også mulighet til å foreta visse endringer.

Selskapet nevner videre disse standardfunksjoner på begge modellene: VS-motor, kraftig regenerativ bremsing, høykapasitetsbatterier og ruller for batteriskifte.

Det finnes også tilleggsutstyr for spesielle anvendelser, blant annet kabel- eller skinnestyring, bremsing på slutten av kjøregangen og autostopp for hindre og fotgjengere.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1