Tips redaksjonen
07.12.2008

Skal spare oljeindustrien for milliarder

Olimb AS er på full fart inn i det norske oljeeventyret. Etter flere mindre oppdrag på norsk sokkel tyder mye nå på at det er klart for det store gjennombruddet.
Nylig ble det gjennomført en meget vellykket test med en ny armert slange som skal forhindre ytterligere korrosjon i rørene på og mellom norske plattformer i Nordsjøen.

Overingeniør i Brønnteknologi i StatoilHydro, Egil Sunde, opplyser at offshore-rørene var designet for en levetid på 15–20 år.
Det viser seg nå at svært få av rørene vil stå levetiden ut på grunn av korrosjon. Med den nye slangen fra Olimb og Mandals AS kan man fordoble levetiden.

– Det ville koste oss milliarder av kroner å skifte ut rørene, avhengig av lengder.

Med denne slangen kan vi kanskje redusere kostnadene ned til en tyvendedel, og da sier det seg selv at vi snakker om enorme besparelser for StatoilHydro, sier spesialisten Egil Sunde.


Klart for test

En vellykket test med den nye offshore-slangen ble gjennomført noen hundre meter fra Olimbs hovedkontor i Råde i Østfold.
Mandals har sendt over sine sentrale medarbeidere i prosjektet. Det samme har oppdragsgiver StatoilHydro.

Den 2000 meter lange slangen har én oppgave dersom testen i Råde blir vellykket. Den skal trekkes inn i eksisterende stålrør ute på StatoilHydros plattformer og mellom plattformer, og skal forhindre videre korrosjon i utsatte stålrør. 

Sammen med Olimb og StatoilHydro har Mandals utviklet den armerte slangen som blir liggende inne i eksisterende rør med et driftstrykk på 250 bar. Slangen forhindrer kontakt mellom mediene som føres gjennom rørene og vil forlenge rørenes levetid med mange år.

Behovet for den nye slangen er stor, og potensialet er også betydelig.

Mandals AS har aldri produsert så store og lange armerte slanger. Diameteren på testslangen er på 280 millimeter. Mandals har produsert en ny vevstol og nye symaskiner for oppdraget.


Rehabilitering

Rehabilitering av en 4000 meter lang ledning mellom Statfjord A og Statfjord B vil trolig bli det første store oppdraget for Olimb.

Den armerte slangen skal trekkes inn i eksisterende rør og føres 380 meter ned fra A-plattformen med en del bend og svinger.

Ledningen føres videre langs sjøbunnen før den igjen trekkes opp til B-plattformen. Her skal den passere totalt 20 bend fra 30 til 90 grader. StatoilHydro har en rekke oppdrag på vent, og det lengste strekket er på hele 17 kilometer.


En teknisk revolusjon

Overingeniør i Brønnteknologi i StatoilHydro, Egil Sunde, er tidligere blitt hedret med en prestisjetung utmerkelse for sin oppfinnelse som hindrer boreslam i å lekke ut under oljeboring. Nå er han oljeselskapets ekspert i samarbeidsprosjektet med Mandals og Olimb. 

– Det enkle er ofte det geniale. Med denne slangen kan rehabiliteringen utføres på en brøkdel av tiden det ville tatt å skifte ut alle rør.
Her snakker vi rett og slett om en revolusjon innenfor offshore. Med forbehold om at ikke noe uventet dukker opp nå, vil jeg faktisk bruke ordet revolusjon, gjentar Sunde.

– Nå er det fagmiljøene i StatoilHydro som skal selge dette videre inn i organisasjonen. Ulike fagmiljøer i StatoilHydro skal nå kjøre en teknologikvalifisering og deretter finne anvendelsesområde.

Det kan derfor bli aktuelt å kjøre en tilleggskvalifisering for dette. Alt skal dokumenteres, og StatoilHydro vil ta den tiden selskapet trenger, men samtidig vet vi at korrosjonen i stålrørene ikke stopper opp, sier en strålende fornøyd Egil Sunde.


Et langt skritt videre

Utviklingssjef John Espeland i Mandals AS sier til NoDig info at det har vært knyttet stor spenning til prosjektet.

– Utfordringen ligger i selve produksjonen av så lange lengder. Her er det en slange som skal vrenges under høyt trykk, og slangen skal passere en rekke bend.
Det betyr at kravene til friksjon er høye, og slangen skal også tåle et sprengtrykk på minst 18 bar.

Det vil igjen si at det er kompromisser med hensyn til fleksibilitet på slangen og slangens styrke.

I dag er vi kommet et langt skritt videre i vår bedrift, og det knytter seg store forventninger og vyer til dette, sier Espeland.

En merkedag
– For vårt selskap er dette en merkedag, sier daglig leder i Olimb Offshore, Tor-Erik Olimb.

–Visjonen er at dette blir et nytt produkt som vi kan levere både offshore og onshore. Dette produktet mener vi også kan leveres til overføringsledninger på land.

– Testen har gitt oss svar på slangens egenskap med tanke på friksjon, om glidemiddelet vårt var godt nok, hvilket trykk som var nødvendig, og hvilken hastighet vi kan kjøre med under selve innføringen av slangen, forklarer produktutvikler Rolf Dalby hos Olimb AS.

–Vi hadde forventet et trykk på 2,5 til 4 bar, men det viser seg at nødvendig trykk for å vrenge slangen ikke overstiger 1,5 bar. Det betyr at vi kan føre inn ledninger i virkelig store lengder.

Dalby og hans kolleger i Oloimb har allerede utført et pilotprosjekt for StatoilHydro.

Oppdraget med rehabilitering av et vanninjeksjonsrør fra Heidrun-plattformen og 250 meter ned mot sjøbunnen med den slangen ble utført helt etter planen.

Nye og store oppdrag vil meget sannsynlig komme.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1