Tips redaksjonen
07.12.2008

Arla skal være nærmere naturen

Arla Foods presenterer sin helt nye logotype, som fremover skal kjennetegne
virksomheten. Logotypen markerer samtidig at Arla skal fokusere enda mer på naturen og det naturlige i produktene.
Den 7. november heiste Arla Foods meierier og kontorer rundt om i verden et helt nytt flagg med den nye logotypen. I de neste månedene kommer den nye logotypen også gradvis til å bli introdusert på alt fra tankbiler til produkter.

Med den nye logotypen ønsker Arla Foods å la naturen stå som tydelig lederstjerne for
produktutvikling, produksjon, transport og forpakning – under slagordet "Nærmere naturen".

– Alle våre produkter bygger på naturlige råvarer fra kumelken.

Vi vil gjerne omsette melken til produkter som er så naturlige som mulig, det vil si at de inneholder så naturlige ingredienser som mulig, og at de produseres med minst mulig miljøpåvirkning, sier Peder Tuborgh, konsernsjefen for Arla Foods.

Ett av målene med "Nærmere naturen" er å minske bruken av tilsetningsstoffer.

– Det er en krevende oppgave som skal løses av våre innovasjonsmedarbeidere.

Vi forsøker å ha naturlige ingredienser som er så nær det naturlige utgangspunktet som mulig, sier Robert Svaneberg, innovasjonsdirektør for Arla Foods ferskvarer.

Det handler om å bruke ny, moderne teknologi for å kunne tilby forbrukerene de mest naturlige produktene som er så fri fra tilsetningsstoffer som mulig, sier Robert Svaneberg.

– Arla Foods fornyede fokus på produktenes naturlige innhold og dens produksjon kommer i en tid da hele konsernet allerede er i gang med å redusere sine CO2-utslipp med 25 prosent innen 2020 i samsvar med Arlas nye klimastrategi, som ble lansert tidligere i år.

Det nye prinsippet "Nærmere naturen" innebærer også en ekstra innsats på transportområdet samt et forsøk på å gjøre Arlas forpakninger enda mer miljøvennlige, avslutter Svaneberg.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1