Tips redaksjonen
07.12.2008

Avfallsdagene 2009 – årets viktigste bransjetreff

Maskinentreprenørenes Forbund, MEF inviterer til Avfallsdagene 2009 på Holmenkollen Park Hotell Rica 4–5. mars.

Hovedtemaene i år spinner rundt overskriften "Miljøkrav og marked i endring stiller store krav til aktørene".

Foredragsholderne kommer fra ulike deler av næringslivet, interesseorganisasjoner og politiske nivå.

Disse skal dele med tilhørerne sine betraktninger og refleksjoner om hvordan markedet, bedriftene og menneskene utvikler seg i gjenvinningsbransjen og ulike typer avfallshåndtering.


Målgrupper
Målgruppene for Avfallsdagene er alle som driver med innsamling, transport, behandling og gjenvinning av avfall i private bedrifter, kommuner og interkommunale avfallsselskaper.

Det vil med andre ord si etater, organisasjoner og andre med interesse for utviklingen på avfalls- og gjenvinningssektoren og mottakere av avfall som råvare eller ferdigvare.
Dette omfatter både oppdragsgivere fra privat- og offentlig sektor og leverandører til bransjen.


Oppdatering og påvirkning
Arrangøren opplyser at Avfallsdagene gir oppdatering på hva som skjer i bransjen og mulighetene til å påvirke utviklingen.

Her møtes representanter fra små og store, private aktører, avfallsselskap, kommuner, interkommunale selskap, materialselskap, offentlig forvaltning, organisasjoner, fagpresse og leverandører.

MEF opplyser at Avfallsdagene er mer enn resirkulering av etablerte sannheter og gjenbruk av dyktige forelesere.

Det er årets viktigste bransjetreff der mer enn 230 representanter fra hele bransjen møtes til interessante foredrag, meningsutveksling og utstilling.

På Leverandørtorget, som er en sentral og viktig del av Avfallsdagene, viser mer enn 35 bransjeleverandører sine produkter, løsninger og tjenester.

MEF er en landsdekkende bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for anleggsbransjen og beslektede næringer.

MEF Seksjon Ressurs og miljø representerer flere enn 220 bedrifter med grønt entreprenørskap som forretningsområde, skog, brønn, samt gjenvinning og avfallshåndtering.

For nærmere opplysninger kontakt prosjektansvarlig Tore Veløy på tlf. 22 40 29 00.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1