Tips redaksjonen
07.12.2008

Svenska Mässan lanserer nytt konsept

Svenska Mässan tar et nytt grep og lanserer Material Fusion under messene Konstruktion & Design, Scanplast og Electronix. Nå skal industri og design møtes i et moderne konsept.
Flere nye utstillere, blant annet DuPont, har allerede bestemt seg for å delta under Material Fusion.

Og arrangørene regner med å lokke et bredere publikum til messen, som arrangeres i mars 2009.

I en spesiell designet avdeling – Material Fusion – settes møter mellom bransjer, materialer og besøkende i sentrum.

Her vil selskap innenfor industri og design treffes for å bli inspirert av hverandre.

– I dag er stort sett alle produkter et resultat av fusjoner mellom ulike materialer.

Tenk bare på mobilen som består både av plast og elektronikk, og som er et resultat av konstruksjon og design.

Vi vil løfte fram denne produktutviklingen som skjer ved fusjoner av ulike materialer og ulike kunnskapsområder, sier messeansvarlig Anki Fagerström.


Metafuse fra DuPont
DuPont er et av de større selskapene som kommer til å medvirke under Material Fusion.

– Dette er et veldig spennende konsept som jeg tror kommer til å lokke besøkende med bred interesse, sier DuPonts nordiske markedssjef, Orvar Otterstedt.

Under messen planlegger DuPont å lansere et nytt materiale – Metafuse – som kombinerer plastens formbarhet med styrken til metall, en lansering helt på linje med det Material Fusion vil vise.


Vil øke bredden på besøkende
Med Material Fusion vil arrangørene øke bredden på de besøkende.

Fremfor alt er det konstruktører, industridesignere og produktutviklere, og til og med arkitekter som skal lokkes.

Og blant utstillerne har ideen blitt positivt mottatt.

– Det er disse personene mange av utstillerne vil nå for å påvirke og selge sine produkter.

Og da gjelder det for oss å gjøre en masse som lokker dem.

Utviklingen går raskt, og vi vet av erfaring at det åpner seg nye muligheter når industri og design møtes på en utvungen måte.

Det er nettopp det vi vil skal skje under messen, sier Anki Fagerstrøm.

Under messen vil det bli arrangert et stort antall debatter og forelesninger i forbindelse med Material Fusion.

Material Fusion med Konstruktion & Design, Scanplast og Electronix finner sted 10.–12. mars 2009 på Svenska Mässan i Göteborg.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1