Tips redaksjonen
07.12.2008

HMS-messen 09 i rute:viktig møteplass for hele bransjen

Arrangørene av HMS-messen 09 ser frem til to inspirerende dager i Oslo Kongressenter 28. og 29. april.
Verneombudets dag og Årskonferansen for HMS-ansvarlige arrangeres parallelt og har fokus på utfordringer og muligheter knyttet til omstilinger i vanskelige tider.

– Vi planlegger ulike aktiviteter og en spennende messe.

Arrangøren Ask media AS kan med glede registrere at HMS-bransjen har produkter og tjenester de ønsker å promotere for nye og gamle kontakter, sier prosjektleder Tove Lisbeth Finstad entusiastisk.

Hun ser frem til å gi utstillere og besøkende muligheter til å få inspirasjon, nye ideer og ny kunnskap når bransjen samles i Oslo sentrum i april.

En god synergieffekt på HMS-messen 09 er at organisasjoner og foreninger legger sine arrangementer til messedagene, for eksempel Norsk Innemiljøorganisasjon m.fl.

I samarbeid med HMS Norge arrangeres HMS Tinget, som er en paraply for alle seminarene som avholdes de to dagene, inkludert Verneombudets Dag og Årskonferansen.

HMS Tinget inneholder et bredt spekter av foredrag av gode forelesere, med spennende temaer og vinklinger, opplyser arrangøren.

Det inviteres også til speakers corner og andre aktiviteter i Oslo Kongressenter. HMS-messen arrangeres annethvert år.


Psykososiale utfordringer
Psykososiale faktorer som følge av omstilling blir tema på Verneombudets Dag 28. april, samme dag som Årskonferansen for HMS-ansvarlige.

– Vi vil blant annet fokusere på de utfordringer som de litt dårlige tidene med finansuro innebærer og se på hvilken kjøreplan som skal følges ved omorganisering eller nedbemanning.

Vi stiller spørsmål om hva som kreves av verneombudet og bedriften.

Det er viktig med god informasjon og dialog mellom ledelse og medarbeidere, og at man får med verneombudet tidlig i prosessen, slik at man unngår baksnakking og ryktespredning.

I en slik sammenheng er det viktig at vi også har fokus på mulighetene og ser det positive ved en omstilling, sier daglig leder Jarle Hellum i HMS Norge.

Han understreker betydningen av å verne om arbeidsområde og psykososialt arbeidsmiljø i vanskelige tider, og sier at det er naturlig at dette blir en rød tråd også i seminarer på HMS Tinget og på Årskonferansen.

HMS Norge samarbeider forøvrig med Sunne Organisasjoner AS om programmet og skal blant annet arrangere paneldebatt.

– Vi har merket en stor interesse for dette temaet blant verneombudene.

De ser at de har fått en utvidet rolle i forhold til å ta vare på det psykososiale arbeidsmiljøet, sier Hellum som håper mange møter opp i Oslo Kongressenter.

– Verneombudets rolle i tider med endring er utvilsomt et viktig tema for oss.

Vi vil også se på hvordan arbeidsmiljøutvalg (AMU) og bedriftsutvalg (BU) berøres av endring i arbeidslivet og hvordan de håndterer det, sier bedriftsrådgiver Chris Ottesen i Sunne Organisasjoner AS.

– Et annet tema vi vil ta opp er forholdet mellom ergonomi og psykososialt arbeidsmiljø.

Fagfolk er uenige om hva som er viktigst.

Dessuten kommer vi til å bringe nyttig informasjon og erfaringer fra ENWHP, det europeiske nettverket for helsefremmende arbeid, konstaterer Ottesen.


Mange produkter og tjenester
– Nytt av året er at vi satser på standmoduler der det aller meste er inkludert i prisen, forklarer prosjektleder Finstad og minner om mangfoldet når det gjelder produkt- og tjenesteområder på messen:

HMS og arbeidsplassen har fokus på inneklima, ergonomiske produkter, arbeidsmiljøforberedende produkter, lys, støy, brannvern, skilting og merking m. m.

I området HMS-opplæring, informasjon og software handler det om kurstilbydere, HMS programvare, myndigheter og bransjeorganisasjoner, forsikring, bedriftshelsetjeneste, fagblader og forlag, undervisningsmateriell, miljøkontrollinstrumenter, måle- og analyseutstyr/-tjenester m.m.

Innen Personlig vern/arbeidsklær vil de besøkende finne arbeidsklær, fallsikringsutstyr, hansker og hodevern til hudbeskyttelse, hørselsvern, vernefottøy, øyevern, åndedrettsvern m.m.

Området Velvære og helse har fokus på leverandører av trivselsfremmende produkter på arbeidsplassen, fysisk aktivitet og kosthold, førstehjelp, medisinsk utstyr og materiell, rusproblematikk, rehabilitering m.m.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Tove Lisbeth Finstad på e-post prosjekt@askmedia.no eller telefon 46 94 10 00.

Se også www.hmsmessen.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1